(HBĐT) - Các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình đã khẳng định được vai trò nòng cốt của mình trong các hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh. Với nguyên tắc “Nhân đạo, vô tư, độc lập, trung lập, tự nguyện, thống nhất, toàn cầu”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm nền tảng để triển khai các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Các tin khác