(HBĐT) - Tọa đàm phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh. Chủ tịch UBND tỉnh thưởng nóng 50 triệu đồng cho lực lượng phá 2 chuyên án thu giữ 130 bánh heroin. Ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2017 – 2021. Hội thảo tổng kết dự án “Cải thiện đời sống và nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ Việt Nam”.

Các tin khác