(HBĐT) - Sau 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự nhiệt tình huởng ứng của nhân dân địa phương. Đến nay xã Trung Hòa (Tân Lạc) chỉ đạt 6/19 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người đạt 15 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 50%.

Các tin khác