(HBĐT) - UBND tỉnh và Tập đoàn Viettel ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về viễn thông - CNTT. Khảo sát xây dựng sản phẩm tuyến du lịch hồ Hòa Bình. Triển khai dán tem xăng dầu chính thức trên địa bàn. Phấn đấu quyên góp ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh đạt 4,55 tỷ đồng. Phấn đấu hết năm 2017, 95% doanh nghiệp được hoàn thuế điện tử.

Các tin khác