(HBĐT) - Kiểm tra công tác y tế cơ sở tại huyện Lương Sơn. Thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh năm 2016. Khai mạc giải Bóng bàn - Cầu lông Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Huyện Lương Sơn thu 538 đơn vị máu tại ngày hội hiến máu tình nguyện. Giá trị xuất khẩu ước tăng hơn 30,95%. Toàn tỉnh có 28 trang trại và HTX nuôi trồng thủy sản.

Các tin khác