(HBĐT) - Giao ban Khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Phát động tháng hành động ATVSTP. Khai mạc ngày sách Việt Nam tỉnh Hòa Bình lần thứ 3 năm 2017. Dự nợ 5 chương trình tín dụng trên địa bàn tỉnh. Bắt quả quang cơ sở sản xuất nem chua không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Các tin khác