(HBĐT) - Từ nguồn vốn của Chính phủ phê duyệt chương trình dự án hỗ trợ xây dựng 186 cầu treo dân sinh cho 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây nguyên, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy được cấp 28 tỷ đồng xây dựng cầu treo dân sinh.

 

 

Các tin khác