(HBĐT) - Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đại lễ phật đản năm 2017. Lễ phát động tháng hành động về ATVSLĐ năm 2017. Tổng kết công tác tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Toàn tỉnh huy động gần 187 nghìn công làm thủy lợi. 4 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 8.498 tỷ đồng.

Các tin khác