(HBĐT) - UBND tỉnh làm việc với huyện Tân Lạc về công tác dạy nghề. Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa tại huyện Kim Bôi. Phê duyệt 86 xã, 776 thôn bản đặc biệt khó khăn của tỉnh. Giải ngân nguồn vốn ngân sách Nhà nước đạt 30,3%. Công an huyện Yên Thủy tổ chức các hoạt động tình nghĩa.

Các tin khác