(HBĐT) - Hội nghị chuyên đề cho ý kiến vào tờ trình trình kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 4. Hội thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Bác Hồ. Đại hội Công đoàn Báo Hòa Bình.

Các tin khác