(HBĐT) - Lễ hội đánh cá suối tháng ba là lễ hội truyền thống lâu đời của người dân xã Lỗ Sơn huyện Tân Lạc. Sau lễ “Khai hạ” khởi đầu cho một năm, thì lễ hội này là xuống đồng thu chiêm, làm vụ mùa, nay đổi thành lễ hội “Đánh bắt cá suối truyền thống tháng 3”.

Các tin khác