• Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
  • Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020
Thuế với cuộc sống
Hoàn thuế giá trị gia tăng trong 1 ngày làm việc
Cập nhật: Thứ hai, 15/5/2017 | 9:07:00 Sáng

(HBĐT) - Ngày 18/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý thuế giá trị gia tăng.

 

Theo đó, rút ngắn thời gian hoàn thuế cho người nộp thuế trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được lệnh hoàn trả khoản thu NSNN/lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu NSNN do cơ quan thuế chuyển đến. (Quy định hiện nay là trong thời hạn chậm nhất 3 ngày làm việc).

Ngoài ra, Thông tư còn quy định một số nội dung:  

- Cục Thuế cập nhật, hạch toán đầy đủ các quyết định hoàn thuế/hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu NSNN vào hệ thống ứng dụng quản lý thuế ngay trong ngày làm việc được ký ban hành quyết định hoàn thuế;  

- Sau khi hạch toán quyết định hoàn thuế và quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu NSNN, Cục Thuế luân chuyển sang KBNN ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo.  

Thông tư số 31/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 2/6/2017.  

 

                                                     PBĐ-TL (TH)

 

 

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 21 - 35 °C

Nhiệt độ: 21 - 35°C

Nhiệt độ: 23 - 35 °C
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0106806552
Built by ICT Group