(HBĐT) - Năm 2009, Nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước được HĐND tỉnh giao cho ngành Thuế phải thu 600 tỷ đồng so với năm 2008 tăng 40%.

 

Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn do có nhiều yếu tố không thuận lợi như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các ngành, lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ đều thấp hơn so cùng kỳ năm trước, nhiều chỉ tiêu phát triển của các ngành sản xuất, kinh doanh tuy đã tăng dần so với những tháng đầu năm, nhưng vẫn đạt thấp hơn mục tiêu kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước.

 

Mặt khác giá cả của hầu hết các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt và sản xuất tiếp tục tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đời sống của nhân dân. Đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra từ cuối năm 2008 và đầu năm 2009, đã tác động trực tiếp, gây ra suy giảm kinh tế hàng loạt các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế. Trong đó, các chính sách giảm thuế giá trị gia tăng; miễn thuế TNCN; giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ…đã làm giảm nguồn thu từ thuế và phí khoảng gần 30 tỷ đồng.   

 

Ngay từ những ngày đầu năm, dưới sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ; Bộ Tài chính; Tỉnh uỷ; UBND tỉnh; Cấp uỷ, chính quyền các cấp với nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thúc đẩy các ngành sản xuất kinh doanh, dịch vụ duy trì được sự phát triển ổn định đảm bảo nguồn thu cho ngân sách. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, toàn thể cán bộ, công chức ngành Thuế Hoà Bình cố gắng, nỗ lực, đề ra nhiều giải pháp phấn đấu quyết liệt vượt bậc, tập trung chỉ đạo khai thác mọi nguồn thu, chống thất thu có hiệu quả. Chi cục Thuế các huyện, thành phố, Phòng Kiểm tra thuế, Phòng Quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế tập trung phân tích, đánh giá cụ thể kết quả thu ngân sách, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm về các khoản thu, sắc thuế trên địa bàn còn đang thất thu, tìm mọi biện pháp để tháo gỡ, đồng thời đề ra các chỉ tiêu thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán năm. Tham mưu với UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh khai thác nguồn thu, nhất là nguồn thu từ tiền sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ thu, chống thất thu nợ đọng thuế như cụ thể hoá các chế tài quản lý thu nợ và cưỡng chế thu nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Đẩy mạnh các khâu trong quản lý thuế như: Xử lý tờ khai, kiểm tra, thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính về thuế để huy động đầy đủ, kịp thời tiền thuế phát sinh vào ngân sách Nhà nước, hạn chế tối đa nợ mới phát sinh. Đối với các khoản nợ thuế do chây ỳ, cơ quan thuế phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các biện pháp cưỡng chế. Rà soát các khoản nợ, đối với các khoản nợ có khả năng thu thì phải tập trung xử lý ngay để nộp vào NSNN. Cùng với việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuế tới mọi người dân, biểu dương khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân nộp thuế chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước, phấn đấu tăng nhanh nguồn thu và giảm nợ thuế.

Phối hợp với ngành Xây dựng, Tài nguyên – môi trường, Ngân hàng, Kho bạc đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bán đấu giá quyền sử dụng đất, thanh toán vốn để bàn giao sớm công trình, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước. Chỉ  đạo các Chi cục Thuế phối hợp với ngành Giao thông vận tải, Đăng kiểm, rà soát lại toàn bộ các đơn vị, hộ kinh doanh vận tải hàng hoá, vận tải hành khách không kê khai nộp thuế, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Kiểm tra chặt chẽ các cơ sở kinh doanh xe gắn máy có hành vi lập hoá đơn thiếu trung thực, ghi giảm giá bán trên hoá đơn so với giá thực thanh toán với người mua để trốn thuế. Áp dụng các biện pháp phạt chậm thuế và phạt vi phạm hành chính về thuế, phong toả tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc. Thông báo công khai các đơn vị nợ thuế, dây dưa thuế trên phượng tiện thông tin đại chúng, tạo thành dư luận xã hội lên án các hành vi trốn thuế, gian lận trong việc kê khai tính thuế, nộp thuế. 

Tập trung thanh tra, kiểm tra những cơ sở kinh doanh có mức độ tuân thủ pháp luật thấp, kê khai nhiều tháng âm thuế, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp để làm thủ tục hoàn thuế. Qua phân tích, đánh giá các chỉ tiêu trong tờ khai có nhiều biểu hiện ghi vấn, thiếu trung thực, truy thu 3,145 tỷ đồng tiền thuế và tiền phạt vi phạm hành chính. Đối chiếu rà soát số liệu thống kê với số liệu đang quản lý trong bộ thuế, phát hiện những cơ sở kinh doanh không kê khai, đăng ký nộp thuế đưa vào bộ thuế để quản lý, kịp thời điều chỉnh doanh thu đối với các trường hợp bất hợp lý và các cơ sở kinh doanh thời vụ cuối năm kinh doanh không thường xuyên. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án 30, đơn giản hoá thủ tục hành chính giai đoạn 2007-2010. Công khai các thủ tục hành chính thuế, loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, trùng lặp không cần thiết, đảm bảo minh bạch, giảm chi phí cho người nộp thuế khi thực hiện các thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển. Thực hiện tốt chính sách miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về Luật Quản lý thuế và các Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, các chính sách, pháp luật thuế sửa đổi, bổ sung. Phát động các phong trào thi đua sôi nổi, đều khắp trong ngành thuế tỉnh. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao./.

                              

                                                                            Hồng Quý

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Năm 2016, nhiều quy định mới về thuế đối với hộ kinh doanh sẽ được áp dụng theo hướng có lợi cho người nộp thuế.

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong nỗ lực hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách thuế tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 sửa đổi, bổ sung về chính sách và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (HKD) để áp dụng từ năm 2016.

Một số sửa đổi, bổ sung mới về thuế tài nguyên

(HBĐT) - Nhằm tăng cường công tác quản lý thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến tài nguyên, khoáng sản, ngày 2/10/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2015 thay thế Thông tư số 105/2010/ TT-BTC ngày 23/7/2010. Theo đó, một số nội dung mới như sau:

Triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2013.

HBĐT) - Tính đến ngày 31/7/2013, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 896,4 tỷ đồng, đạt 53% dự toán Chính phủ giao cả năm, đạt 51% dự toán HĐND tỉnh thông qua, so với cùng kỳ năm 2012 tăng thu 20%.

Lời cảm ơn của lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 – 10/9/2011), Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã nhận được những tình cảm tốt đẹp, sự thăm hỏi, chúc mừng của nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu đó. Đây chính là nguồn động viên lớn lao đối với những người làm công tác Thuế.

Xác định người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

(HBĐT) - Hỏi: Được biết vừa qua, Bộ Tài chính có sửa đổi, bổ sung một số nội dung khi xác định đối tượng phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh. Đề nghị Cục Thuế hướng dẫn thêm về người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng.

Hỏi đáp về thuế TNDN và thuế TNCN

(HBĐT) - Hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi xin hỏi Cục thuế cho biết cụ thể một số nội dung liên quan đến thuế Thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân: