(HBĐT) - Năm 2009, cùng với ngành Thuế cả nước, ngành Thuế Hoà Bình triển khai nhiệm vụ thu ngân sách trong điều kiện không ít khó khăn, nhưng kết quả đạt được đáng khích lệ. Tổng số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hoà Bình bằng 199% tăng 207% so với cùng kỳ năm trước.

 

Kết quả đạt được đã khẳng định sự nỗ  lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức ngành thuế Hoà Bình trong năm 2009 và tạo tiền  đề cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2010. Cục trưởng Nguyễn Đình Thi nhận định: Việc triển khai nhiệm thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2010, bên cạnh những thuận lợi sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, linh hoạt, ngành Thuế luôn bám sát định hướng của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế; chương trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện thu ngân sách trên địa bàn. Theo đó, ngay từ những ngày đầu năm, ngành Thuế đã tập trung kiểm tra nắm bắt các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, trên cơ sở đó tổ chức giao dự toán thu hàng tháng đảm bảo thu theo phát sinh kinh tế; làm tốt công tác đánh giá, phân tích, dự báo những yếu tố ảnh hưởng tới nguồn thu, rà soát các khoản thu còn thất thu, các nguồn thu tiềm năng, tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác, chống thất thu để bù đắp các khoản hụt thu do tác động của các nguyên nhân khách quan. Toàn ngành đã chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua phấn đấu tăng thu 10% so với chỉ tiêu pháp lệnh; phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo đạt và vượt dự toán đè ra. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính và hiện đại hoá công tác thuế đến năm 2010, tham gai xây dựng chiến lược phát triển ngành thuế giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch 5 năm 2011 – 2015.

Áp dụng mô hình chuẩn về giải quyết thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng thực hiện việc đăng ký cấp mã số thuế theo cơ chế “một cửa liên thông” và hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu thông tin về thuế trên kiosk. Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Theo dõi chặt chẽ các khoản nợ thuế của người nộp thuế, đổi mới các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế. Tổ chức điều tra để đánh giá mức sự hiểu biết, mức độ tuân thủ của người nộp thuế trên cơ sở đó có những biện phát tuyên truyền hiệu quả, thiết thực. Tổ chức tập huấn kịp thời những chính sách thuế mới, chính sách thuế sửa đổi, bổ sung, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế nắm bắt kịp thời chính sách thuế và nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật thuế.

Thực hiện tốt quy trình kê khai và kế toán thuế,  đảm bảo nhập, quản lý đầy đủ, kịp thời dữ liệu kê khai thuế trên ứng dụng quản lý thuế. Đẩy mạnh việc cấp mã số thuế cho người nộp thuế, tổ chức tiếp nhận và xử lý kịp thời các tờ khai khấu trừ thuế, kê khai đăng người phụ thuộc và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc. Tăng cường công tác thanh tra, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, phân tích hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế. Phối hợp tốt với các cơ quan thông tấn Báo, Đài Trung ương và địa phương, Sở Giáo dục – Đào tạo để tuyên truyền, phổ biết những kiến thức cơ bản về chính sách, pháp luật thuế vào các cấp học đường cho học sinh, sinh viên, để sau này trở thành chủ nhân của đất nước sẽ tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ với NSNN.

Với những chuẩn bị mang tính hệ thống, năm 2010, ngành thuế Hoà Bình bước đi những bước tự tin bằng kết quả thu ngân sách khả quan, Tính đến ngày 31/3/2010, số thu ngân sách trên toàn tỉnh Hoà Bình ước đạt 190,1 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, có 10/13 đơn vị thu đạt và vượt dự toán quý I, trong đó có 03 đơn vị đạt từ 140% dự tóan trở lên, trong đó thu từ khu vực DNNN trung ương thực hiện 70,5 tỷ tăng trưởng 58%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 10,7 tỷ tăng trưởng 421%; thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện 59,4 tỷ, tăng trưởng 39%.

Do làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo trong việc phân tích, dự báo nguồn thu, thực hiện nghiêm túc chương trình công tác đã đề ra nên nhiều đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách quý I/2010 tạo đà cho việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng và cả năm 2010.

                                                                                  Văn Hồng Quý

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Năm 2016, nhiều quy định mới về thuế đối với hộ kinh doanh sẽ được áp dụng theo hướng có lợi cho người nộp thuế.

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong nỗ lực hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách thuế tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 sửa đổi, bổ sung về chính sách và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (HKD) để áp dụng từ năm 2016.

Một số sửa đổi, bổ sung mới về thuế tài nguyên

(HBĐT) - Nhằm tăng cường công tác quản lý thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến tài nguyên, khoáng sản, ngày 2/10/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2015 thay thế Thông tư số 105/2010/ TT-BTC ngày 23/7/2010. Theo đó, một số nội dung mới như sau:

Triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2013.

HBĐT) - Tính đến ngày 31/7/2013, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 896,4 tỷ đồng, đạt 53% dự toán Chính phủ giao cả năm, đạt 51% dự toán HĐND tỉnh thông qua, so với cùng kỳ năm 2012 tăng thu 20%.

Lời cảm ơn của lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 – 10/9/2011), Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã nhận được những tình cảm tốt đẹp, sự thăm hỏi, chúc mừng của nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu đó. Đây chính là nguồn động viên lớn lao đối với những người làm công tác Thuế.

Xác định người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

(HBĐT) - Hỏi: Được biết vừa qua, Bộ Tài chính có sửa đổi, bổ sung một số nội dung khi xác định đối tượng phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh. Đề nghị Cục Thuế hướng dẫn thêm về người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng.

Hỏi đáp về thuế TNDN và thuế TNCN

(HBĐT) - Hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi xin hỏi Cục thuế cho biết cụ thể một số nội dung liên quan đến thuế Thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân: