• Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
  • Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020
Thuế với cuộc sống
THUẾ VỚI HỌC ĐƯỜNG, CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ
Cập nhật: Thứ tư, 2/6/2010 | 3:48:08 Chiều
Chương trình cải các và hiện đại hoá hệ thống thuế, từng bước đưa công tác giáo dục, phổ biến pháp luật thuế vào hệ thống giáo dục giai đoạn 2005-2010 đã được Chính phủ phê duyệt, Tổng cục Thuế vừa ban hành quyết định số 246/QĐ-TCT ngày 04/02/2010 về việc phê duyệt đề án "Phổ biến, giáo dục pháp luật thuế trong các cấp học đường" nhằm giúp học sinh, sinh viên - những chủ nhân tương lai của đất nước - có được những hiểu biết về thuế một cách cơ bản có hệ thống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật thuế từ khi còn nhỏ. Cục Thuế tỉnh Hoà Bình đang tiến hành nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai đề án này.
Công tác tuyên truyền pháp luật thuế và hỗ trợ người nộp thuế là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược cải cách thuế. Trong những năm qua, ngành Thuế đã phát triển phong phú, đa dạng các hình thức tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn cho cộng đồng xã hội, đặc biệt cho người nộp thuế thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài; đối thoại trực tiếp; trang thông tin điện tử của ngành; thi tìm hiểu pháp luật... Tuy vậy, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuế hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân sâu xa là từ trước đến nay chúng ta chưa đưa chính sách thuế vào hệ thống giáo dục trong các cấp học. Ở các cấp học phổ thông, giáo dục về thuế chưa trở thành một môn học chính thức, chưa có chương trình giảng dạy và sách học chính thống giáo dục về thuế. Ở cấp đại học, thuế mới chỉ được giảng dạy tại một số khoa ở các trường kinh tế. Ngoài khoa giảng dạy chuyên về thuế thì nội dung giảng dạy ở các khoa khác mới chỉ đề cập tới những vấn đề cơ bản nhất của thuế như khái niệm về thuế, chức năng của thuế, bản chất của thuế, phân loại thuế, hệ thống thuế...

      Xuất phát từ thực tế đó, đòi hỏi phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuế cho người dân ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về thuế để khi trở thành chủ thể kê khai, nộp thuế thì tự giác chấp hành tốt chính sách thuế của Đảng và Nhà nước.

      Để công tác giáo dục pháp luật thuế vào các cấp học đường, nơi các chủ nhân tương lai của đất nước đang học tập, tu dưỡng, cần phải đạt được những yêu cầu và mục tiêu cơ bản.

      Về  yêu cầu: phải đảm bảo hiệu quả của công tác giáo dục pháp luật thuế; nội dung, thời lượng phải phù hợp với từng đối tượng học sinh trong từng cấp học, tránh tình trạng quá tải; hình thức giảng dạy phong phú, đa dạng, hấp dẫn, mang tính chất vừa học, vừa chơi nhằm giúp học sinh hứng thú với bài giảng của giáo viên, sự nhiệt tình của đội ngũ thầy cô giáo; kết hợp giữa bài giảng chính khoá và ngoại khoá nhằm bổ trợ cho hoạt động chính khoá, nhằm giúp học sinh tiếp thu bài học. Muốn đạt được các yêu cầu trên, cần có sự vào cuộc của ngành giáo dục các cấp; có sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự quyết tâm cao của cơ quan Thuế nhằm vận động các trường trong việc xây dựng kế hoạch giảng dạy. Đồng thời, cần có cơ chế khuyến khích (kể cả vật chất và tinh thần) cho đội ngũ giáo viên tham gia việc giảng dạy pháp luật thuế, động viên sự say mê tìm hiểu, nghiên cứu nội dung, chương trình để soạn giáo án bài giảng.

      Nội dung giảng dạy đối với từng cấp học cần được  định hướng rõ ràng. Đối với cấp Tiểu học chỉ  đưa nội dung về mối quan hệ giữa thuế và  cuộc sống của con người: tác dụng của thuế với các hoạt động hàng ngày của con người; công trình, dịch vụ công cộng sử dụng tiền thuế; thuế là gì, tại sao cần tiền thuế? tại sao cần phải nộp thuế?... Đối với cấp Trung học cơ sở cần nâng cao hơn một bước: tìm hiểu về Tài chính quốc gia như thu-chi ngân sách nhà nước; khái niệm và ý nghĩa của thuế; những phúc lợi xã hội mang lại từ thuế; tìm hiểu về thuế qua các thời kỳ; pháp luật về thuế... Đối với cấp trung học phổ thông, cần đưa các nội dung tìm hiểu bản chất, đối tượng, phạm vi điều chỉnh của thuế; khái quát hệ thống thuế Việt Nam; phân biệt giữa thuế và phí, lệ phí...; lịch sử hình thành thuế trên thế giới; chế tài xử lý vi phạm về thuế...

        Để triển khai chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật thuế vào các cấp học đường đạt kết quả cao, ngành Thuế Hoà Bình đang tiến hành xây dựng nội dung, chương trình và các bước triển khai đề án và sẽ tiến hành theo ba giai đoạn. Giai đoạn  một, tổ chức, xây dựng nội dung chương trình đề án trong năm 2010 . Giai đoạn 2 từ 2011-2012 thí điểm tại 3 đến 5 trường trên địa bàn thành phố Hoà Bình, phấn đấu giai đoạn giai đoạn 3 của Đề án từ năm 2013 triển khai toàn diện đối với tất cả các trường thuộc 2 cấp THCS, THPT và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Đảm bảo 100% các em học sinh, sinh viên được nghiên cứu học tập chính sách pháp luật thuế một cách có hệ thống./. 

                                                                                Văn hồng Quý

 

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 21 - 35 °C

Nhiệt độ: 21 - 35°C

Nhiệt độ: 23 - 35 °C
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0106776167
Built by ICT Group