Chương trình cải các và hiện đại hoá hệ thống thuế, từng bước đưa công tác giáo dục, phổ biến pháp luật thuế vào hệ thống giáo dục giai đoạn 2005-2010 đã được Chính phủ phê duyệt, Tổng cục Thuế vừa ban hành quyết định số 246/QĐ-TCT ngày 04/02/2010 về việc phê duyệt đề án "Phổ biến, giáo dục pháp luật thuế trong các cấp học đường" nhằm giúp học sinh, sinh viên - những chủ nhân tương lai của đất nước - có được những hiểu biết về thuế một cách cơ bản có hệ thống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật thuế từ khi còn nhỏ. Cục Thuế tỉnh Hoà Bình đang tiến hành nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai đề án này.

Công tác tuyên truyền pháp luật thuế và hỗ trợ người nộp thuế là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược cải cách thuế. Trong những năm qua, ngành Thuế đã phát triển phong phú, đa dạng các hình thức tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn cho cộng đồng xã hội, đặc biệt cho người nộp thuế thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài; đối thoại trực tiếp; trang thông tin điện tử của ngành; thi tìm hiểu pháp luật... Tuy vậy, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuế hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân sâu xa là từ trước đến nay chúng ta chưa đưa chính sách thuế vào hệ thống giáo dục trong các cấp học. Ở các cấp học phổ thông, giáo dục về thuế chưa trở thành một môn học chính thức, chưa có chương trình giảng dạy và sách học chính thống giáo dục về thuế. Ở cấp đại học, thuế mới chỉ được giảng dạy tại một số khoa ở các trường kinh tế. Ngoài khoa giảng dạy chuyên về thuế thì nội dung giảng dạy ở các khoa khác mới chỉ đề cập tới những vấn đề cơ bản nhất của thuế như khái niệm về thuế, chức năng của thuế, bản chất của thuế, phân loại thuế, hệ thống thuế...

      Xuất phát từ thực tế đó, đòi hỏi phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuế cho người dân ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về thuế để khi trở thành chủ thể kê khai, nộp thuế thì tự giác chấp hành tốt chính sách thuế của Đảng và Nhà nước.

      Để công tác giáo dục pháp luật thuế vào các cấp học đường, nơi các chủ nhân tương lai của đất nước đang học tập, tu dưỡng, cần phải đạt được những yêu cầu và mục tiêu cơ bản.

      Về  yêu cầu: phải đảm bảo hiệu quả của công tác giáo dục pháp luật thuế; nội dung, thời lượng phải phù hợp với từng đối tượng học sinh trong từng cấp học, tránh tình trạng quá tải; hình thức giảng dạy phong phú, đa dạng, hấp dẫn, mang tính chất vừa học, vừa chơi nhằm giúp học sinh hứng thú với bài giảng của giáo viên, sự nhiệt tình của đội ngũ thầy cô giáo; kết hợp giữa bài giảng chính khoá và ngoại khoá nhằm bổ trợ cho hoạt động chính khoá, nhằm giúp học sinh tiếp thu bài học. Muốn đạt được các yêu cầu trên, cần có sự vào cuộc của ngành giáo dục các cấp; có sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự quyết tâm cao của cơ quan Thuế nhằm vận động các trường trong việc xây dựng kế hoạch giảng dạy. Đồng thời, cần có cơ chế khuyến khích (kể cả vật chất và tinh thần) cho đội ngũ giáo viên tham gia việc giảng dạy pháp luật thuế, động viên sự say mê tìm hiểu, nghiên cứu nội dung, chương trình để soạn giáo án bài giảng.

      Nội dung giảng dạy đối với từng cấp học cần được  định hướng rõ ràng. Đối với cấp Tiểu học chỉ  đưa nội dung về mối quan hệ giữa thuế và  cuộc sống của con người: tác dụng của thuế với các hoạt động hàng ngày của con người; công trình, dịch vụ công cộng sử dụng tiền thuế; thuế là gì, tại sao cần tiền thuế? tại sao cần phải nộp thuế?... Đối với cấp Trung học cơ sở cần nâng cao hơn một bước: tìm hiểu về Tài chính quốc gia như thu-chi ngân sách nhà nước; khái niệm và ý nghĩa của thuế; những phúc lợi xã hội mang lại từ thuế; tìm hiểu về thuế qua các thời kỳ; pháp luật về thuế... Đối với cấp trung học phổ thông, cần đưa các nội dung tìm hiểu bản chất, đối tượng, phạm vi điều chỉnh của thuế; khái quát hệ thống thuế Việt Nam; phân biệt giữa thuế và phí, lệ phí...; lịch sử hình thành thuế trên thế giới; chế tài xử lý vi phạm về thuế...

        Để triển khai chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật thuế vào các cấp học đường đạt kết quả cao, ngành Thuế Hoà Bình đang tiến hành xây dựng nội dung, chương trình và các bước triển khai đề án và sẽ tiến hành theo ba giai đoạn. Giai đoạn  một, tổ chức, xây dựng nội dung chương trình đề án trong năm 2010 . Giai đoạn 2 từ 2011-2012 thí điểm tại 3 đến 5 trường trên địa bàn thành phố Hoà Bình, phấn đấu giai đoạn giai đoạn 3 của Đề án từ năm 2013 triển khai toàn diện đối với tất cả các trường thuộc 2 cấp THCS, THPT và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Đảm bảo 100% các em học sinh, sinh viên được nghiên cứu học tập chính sách pháp luật thuế một cách có hệ thống./. 

                                                                                Văn hồng Quý

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Năm 2016, nhiều quy định mới về thuế đối với hộ kinh doanh sẽ được áp dụng theo hướng có lợi cho người nộp thuế.

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong nỗ lực hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách thuế tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 sửa đổi, bổ sung về chính sách và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (HKD) để áp dụng từ năm 2016.

Một số sửa đổi, bổ sung mới về thuế tài nguyên

(HBĐT) - Nhằm tăng cường công tác quản lý thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến tài nguyên, khoáng sản, ngày 2/10/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2015 thay thế Thông tư số 105/2010/ TT-BTC ngày 23/7/2010. Theo đó, một số nội dung mới như sau:

Triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2013.

HBĐT) - Tính đến ngày 31/7/2013, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 896,4 tỷ đồng, đạt 53% dự toán Chính phủ giao cả năm, đạt 51% dự toán HĐND tỉnh thông qua, so với cùng kỳ năm 2012 tăng thu 20%.

Lời cảm ơn của lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 – 10/9/2011), Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã nhận được những tình cảm tốt đẹp, sự thăm hỏi, chúc mừng của nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu đó. Đây chính là nguồn động viên lớn lao đối với những người làm công tác Thuế.

Xác định người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

(HBĐT) - Hỏi: Được biết vừa qua, Bộ Tài chính có sửa đổi, bổ sung một số nội dung khi xác định đối tượng phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh. Đề nghị Cục Thuế hướng dẫn thêm về người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng.

Hỏi đáp về thuế TNDN và thuế TNCN

(HBĐT) - Hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi xin hỏi Cục thuế cho biết cụ thể một số nội dung liên quan đến thuế Thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân: