• Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
  • Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020
Thuế với cuộc sống
Hỏi - đáp về hóa hóa đơn bán hàng hóa
Cập nhật: Thứ sáu, 12/11/2010 | 10:59:56 Sáng

(HBĐT) - Hỏi: Theo quy định, kể từ ngày 1/1/2011, cơ quan thuế không bán hoá đơn cho các doanh nghiệp (trừ DN siêu nhỏ, DN hoạt động ở địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn và đặc biệt khó khăn được mua hoá đơn của cơ quan thuế đến hết năm 2011. Từ năm 2012, các doanh nghiệp phải tự in, đặt in hoá đơn hoặc tạo hoá đơn điện tử để sử dụng. Xin Cục Thuế cho biết, để chuẩn bị tốt cho việc SX-KD, DN cần phải làm những công việc gì?

 

Trả lời: Nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và đề cao trách nhiệm của các doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước, xoá bỏ nhũng nhiễu, phiền hà, mua bán hoá đơn bất hợp pháp, ngày 28/9/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/TT-BTC về việc  hướng dẫn thi hành NĐ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Từ ngày 1/1/2011 trở đi, cơ quan thuế không bán hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành cho các doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp phải chuẩn bị việc tạo hoá đơn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình dưới các hình thức: hoá đơn tự in, hoá đơn điện tử, hoá đơn đặt in tại các nhà in theo mẫu.

 

1. Đối tượng được tạo hoá đơn tự in:

 

- Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngay sau khi được cấp MST gồm: doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; các đơn vị sự nghiệp công lập có SX-KD theo quy định của pháp luật; doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hoá đơn.

 

- Các tổ chức kinh doanh đang hoạt động khác được tạo và sử dụng hoá đơn tự in khi đáp ứng các điều kiện sau: được cấp MST; có doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ; là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán có phần mềm kế toán bán hàng hoá, dịch vụ gắn liền với phần mềm hoá đơn; có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in và lập hoá đơn khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế dưới 20 triệu đồng trong vòng 365 ngày tính liên tục từ ngày thông báo phát hành hoá đơn tự in lần đầu trở về trước.

 

2. Đối tượng được tạo hoá đơn đặt in: Tổ chức kinh doanh, hộ và cá nhân kinh doanh có MST (không bao gồm hộ, cá nhân nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp); tổ chức kinh doanh mới thành lập hoặc đang hoạt động mà đáp ứng được các điều kiện để được tạo hoá đơn tự in nhưng không tự in; các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động SX-KD theo quy định của pháp luật nhưng không tự in hoặc mua của cơ quan thuế.

 

 3. Đối tượng được cơ quan thuế bán hoá đơn:

 

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh: là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật HTX, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm; hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đủ điều kiện đặt in nhưng không đặt in thì được mua hoá đơn của cơ quan thuế; các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 

Cơ quan thuế chỉ bán hoá đơn trong năm 2011 cho 2 đối tượng là doanh nghiệp siêu nhỏ (doanh nghiệp có 10 lao động trở xuống) và doanh nghiệp hoạt động ở địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn và đặc biệt khó khăn, từ năm 2012, các doanh nghiệp này phải tự tạo hoá đơn để sử dụng.

 

4. Đối tượng được cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ: Là các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cần có hoá đơn để giao cho khách hàng.

 

5. Xử phạt hành chính về hoá đơn: Các hành vi vi phạm quy định về hoá đơn sẽ bị xử phạt từ 200.000 - 100 triệu đồng.

 

Đến hết ngày 31/12/2010, DN phải thực hiện kiểm kê xác định số lượng hóa đơn đã mua của cơ quan thuế do Bộ Tài chính phát hành hoặc hoá đơn do doanh nghiệp tự in theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC, số đã sử dụng và chưa sử dụng. Đối với số hoá đơn chưa sử dụng, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế để được tiếp tục sử dụng đến ngày 31/3/2011. Trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu tiếp tục sử dụng, doanh nghiệp thực hiện hủy hóa đơn theo quy định.

 

Để biết thêm chi tiết, doanh nghiệp     có thể tra cứu trên website theo địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn .

 

                                                                                       Cục Thuế tỉnh

                        

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 21 - 35 °C

Nhiệt độ: 21 - 35°C

Nhiệt độ: 23 - 35 °C
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0106776181
Built by ICT Group