• Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
  • Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020
Thuế với cuộc sống
Hỏi - Đáp về điều kiện tiếp tục sử dụng hoá đơn đã in
Cập nhật: Thứ hai, 27/12/2010 | 2:00:16 Chiều

Hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi đã đặt in hóa đơn trong năm 2010 với số lượng lớn nhưng đến ngày 31/12/2010 chưa sử dụng hết thì có được tiếp tục sử dụng không?

 

Trả lời: Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 33, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính; điểm 5 công văn số 15364/BTC-TCT ngày 12/11/2010 của Bộ Tài chính, về nguyên tắc, những hoá đơn mà doanh nghiệp đã tự in (đặt in) trong năm 2010, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì doanh nghiệp đăng ký hoá đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/3/2011. Thời hạn gửi đăng ký chậm nhất là ngày 20/1/2011.

 

Riêng đối với hóa đơn doanh nghiệp đã tự in (đặt in) trong năm 2010 với số lượng lớn, đến hết ngày 31/3/2011, doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết hóa đơn đã tự in (đặt in) và doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì cơ quan thuế sẽ rà soát trong quý I/2011, nếu mẫu hóa đơn doanh nghiệp đã tự in (đặt in) trong năm 2010 vẫn đủ các tiêu thức bắt buộc như (tên loại hóa đơn, số thứ tự, tên, địa chỉ, mã số thuế người bán, tên, địa chỉ, mã số thuế người mua; tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ thành tiền ghi bằng số và bằng chữ; người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn; tên tổ chức nhận in hóa đơn) theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì đề nghị doanh nghiệp thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn để tiếp tục sử dụng (như trường hợp phát hành hoá đơn mới) quy định tại Điều 9, Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

 

- Cơ quan thuế có trách nhiệm bán hoá đơn cho tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động sản xuất - kinh doanh; hộ gia đình, cá nhân kinh doanh; doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn;  doanh nghiệp siêu nhỏ. Doanh nghiệp siêu nhỏ (cơ sở kinh doanh có từ 10 lao động trở xuống), theo hướng dẫn của Bộ Tài chính được xác định theo số lượng lao động mà doanh nghiệp sử dụng thường xuyên làm việc theo bảng chấm công của doanh nghiệp, bao gồm cả lao động làm việc từ đủ 3 tháng trở lên, kể cả lao động đang nghỉ việc, hưởng chế độ BHXH; cán bộ quản lý doanh nghiệp và cán bộ chuyên trách của tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội. Tại thời  điểm mua hoá đơn, doanh nghiệp kê khai số  lượng lao động sử dụng thường xuyên bình quân của tháng trước tháng mua hoá đơn. Doanh nghiệp siêu nhỏ tự xác định số lượng lao động thường xuyên và tự chịu trách nhiệm về việc kê khai số lượng lao động khi mua hoá đơn của cơ quan thuế.

                                                         

 

                                                                               Văn Hồng Quý

                                                                              (Cục Thuế tỉnh)

 

 

                                      

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 21 - 35 °C

Nhiệt độ: 21 - 35°C

Nhiệt độ: 23 - 35 °C
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0106776155
Built by ICT Group