Hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi đã đặt in hóa đơn trong năm 2010 với số lượng lớn nhưng đến ngày 31/12/2010 chưa sử dụng hết thì có được tiếp tục sử dụng không?

 

Trả lời: Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 33, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính; điểm 5 công văn số 15364/BTC-TCT ngày 12/11/2010 của Bộ Tài chính, về nguyên tắc, những hoá đơn mà doanh nghiệp đã tự in (đặt in) trong năm 2010, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì doanh nghiệp đăng ký hoá đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/3/2011. Thời hạn gửi đăng ký chậm nhất là ngày 20/1/2011.

 

Riêng đối với hóa đơn doanh nghiệp đã tự in (đặt in) trong năm 2010 với số lượng lớn, đến hết ngày 31/3/2011, doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết hóa đơn đã tự in (đặt in) và doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì cơ quan thuế sẽ rà soát trong quý I/2011, nếu mẫu hóa đơn doanh nghiệp đã tự in (đặt in) trong năm 2010 vẫn đủ các tiêu thức bắt buộc như (tên loại hóa đơn, số thứ tự, tên, địa chỉ, mã số thuế người bán, tên, địa chỉ, mã số thuế người mua; tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ thành tiền ghi bằng số và bằng chữ; người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn; tên tổ chức nhận in hóa đơn) theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì đề nghị doanh nghiệp thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn để tiếp tục sử dụng (như trường hợp phát hành hoá đơn mới) quy định tại Điều 9, Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

 

- Cơ quan thuế có trách nhiệm bán hoá đơn cho tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động sản xuất - kinh doanh; hộ gia đình, cá nhân kinh doanh; doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn;  doanh nghiệp siêu nhỏ. Doanh nghiệp siêu nhỏ (cơ sở kinh doanh có từ 10 lao động trở xuống), theo hướng dẫn của Bộ Tài chính được xác định theo số lượng lao động mà doanh nghiệp sử dụng thường xuyên làm việc theo bảng chấm công của doanh nghiệp, bao gồm cả lao động làm việc từ đủ 3 tháng trở lên, kể cả lao động đang nghỉ việc, hưởng chế độ BHXH; cán bộ quản lý doanh nghiệp và cán bộ chuyên trách của tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội. Tại thời  điểm mua hoá đơn, doanh nghiệp kê khai số  lượng lao động sử dụng thường xuyên bình quân của tháng trước tháng mua hoá đơn. Doanh nghiệp siêu nhỏ tự xác định số lượng lao động thường xuyên và tự chịu trách nhiệm về việc kê khai số lượng lao động khi mua hoá đơn của cơ quan thuế.

                                                         

 

                                                                               Văn Hồng Quý

                                                                              (Cục Thuế tỉnh)

 

 

                                      

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Năm 2016, nhiều quy định mới về thuế đối với hộ kinh doanh sẽ được áp dụng theo hướng có lợi cho người nộp thuế.

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong nỗ lực hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách thuế tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 sửa đổi, bổ sung về chính sách và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (HKD) để áp dụng từ năm 2016.

Một số sửa đổi, bổ sung mới về thuế tài nguyên

(HBĐT) - Nhằm tăng cường công tác quản lý thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến tài nguyên, khoáng sản, ngày 2/10/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2015 thay thế Thông tư số 105/2010/ TT-BTC ngày 23/7/2010. Theo đó, một số nội dung mới như sau:

Triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2013.

HBĐT) - Tính đến ngày 31/7/2013, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 896,4 tỷ đồng, đạt 53% dự toán Chính phủ giao cả năm, đạt 51% dự toán HĐND tỉnh thông qua, so với cùng kỳ năm 2012 tăng thu 20%.

Lời cảm ơn của lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 – 10/9/2011), Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã nhận được những tình cảm tốt đẹp, sự thăm hỏi, chúc mừng của nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu đó. Đây chính là nguồn động viên lớn lao đối với những người làm công tác Thuế.

Xác định người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

(HBĐT) - Hỏi: Được biết vừa qua, Bộ Tài chính có sửa đổi, bổ sung một số nội dung khi xác định đối tượng phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh. Đề nghị Cục Thuế hướng dẫn thêm về người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng.

Hỏi đáp về thuế TNDN và thuế TNCN

(HBĐT) - Hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi xin hỏi Cục thuế cho biết cụ thể một số nội dung liên quan đến thuế Thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân: