• Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
  • Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020
Thuế với cuộc sống
Hỏi đáp về thuế TNDN và thuế TNCN
Cập nhật: Thứ hai, 13/6/2011 | 10:45:46 Sáng
(HBĐT) - Hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi xin hỏi Cục thuế cho biết cụ thể một số nội dung liên quan đến thuế Thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân:

 

1. Khoản công tác phí có ghi trên hợp đồng lao động (VD: Trên hợp đồng lao động có thể hiện khoản công tác phí là 1.000.000 đồng). Như vậy 1.000.000 đồng này có được trừ khi tính thuế TNDN và thuế TNCN hay không?

2. Theo Thông tư số 62/TT-BTC có ghi: “Đối với khoản chi phí văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục không tính vào thu nhập chịu thuế nếu mức khoán chi phù hợp với quy định của Nhà nước hiện hành. Như vậy, tiền điện thoại, tiền xăng có thể hiện trên hợp đồng có được trừ khi tính thuế TNCN và có giới hạn mức bao nhiêu không?.

 

Trả lời:

* Về thuế TNDN: Theo quy định tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC thì công tác phí được tính và chi phí được trừ khi tính thuế TNDN được xác định như sau:

Đối với chi phí vận chuyển và tiền thuê chỗ ở thì phải có hoá đơn, chứng từ hợp pháp thì được tính vào chi phí được trừ.

Đối với phụ cấp lưu trú thì được tính vào chi phí được trừ, tối đa không vượt quá 2 lần mức chi phụ cấp áp dụng đối với cán bộ công chức Nhà nước khi đi công tác.

* Về thuế TNCN: Theo quy định tại Thông tư số 62/2009/TT-BTC thì:

 

Đối với các khoản chi phí văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phụckhông tính vào thu nhập chịu thuế nếu mức khoán chi phù hợp với quy định của Nhà nước hiện hành. Mức khoán chi áp dụng đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.

 

Căn cứ theo quy định nêu trên thì chi phí tiền cước điện thoại phục vụ cho hoạt động SX-KD có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp mang tên và mã số thuế công ty được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động khi tính thuế TNCN. Nếu không có hoá đơn chứng từ hợp pháp mang tên và mã số thuế công ty thì phải tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động để tính thuế TNCN, chi phí tiền xăng trả cho người lao động theo hợp đồng lao động thì phải tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động để tính thuế TNCN.

 

                                                               Văn Hồng Quý 

                                                                 (Cục thuế tỉnh)

 

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 21 - 35 °C

Nhiệt độ: 21 - 35°C

Nhiệt độ: 23 - 35 °C
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0106776147
Built by ICT Group