Từ năm 2016, hộ kinh doanh hoàn toàn có thể yên tâm về sự công bằng, minh bạch về mức đóng góp cho NSNN.

Từ năm 2016, hộ kinh doanh hoàn toàn có thể yên tâm về sự công bằng, minh bạch về mức đóng góp cho NSNN.

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong nỗ lực hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách thuế tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 sửa đổi, bổ sung về chính sách và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (HKD) để áp dụng từ năm 2016.

 

Những quy định mới hướng về phía người nộp thuế tại văn bản này có thể tiếp cận theo nhiều hướng. Theo đó, cơ quan thuế sẽ công khai thông tin hộ khoán qua các cấp, các ngành và nhân dân tại địa bàn có thể tham gia giám sát việc xác định doanh thu và mức thuế khoán của hộ kinh doanh. Cùng với đó sẽ quản lý chặt chẽ các hộ khoán sử dụng hoá đơn nhằm hạn chế việc lợi dụng hoá đơn nhằm hợp thức hoá chi phí đầu vào cho doanh nghiệp hoặc các đơn vị sử dụng tiền NSNN. 

 

Để triển khai có hiệu quả, ngành thuế sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về quản lý hộ kinh doanh để phục vụ cho công tác quản lý theo rủi ro, tập trung vào các hộ kinh doanh trong các lĩnh vực đặc thù như: cá nhân kinh doanh tại chợ biên giới, cá nhân kinh doanh VLXD có nguồn gốc tài nguyên khoáng sản, cá nhân sử dụng trên 10 lao động, cá nhân sử dụng nhiều hoá đơn, cá nhân kinh doanh quy mô lớn, có nhiều địa điểm kinh doanh. Về công tác thu nộp sẽ triển khai thí điểm uỷ nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh không phải trực tiếp đến kho bạc nộp tiền thuế và tránh tình trạng tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế và người nộp thuế. Triển khai thí điểm khai thuế, nộp thuế điện tử đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản, cá nhân nộp lệ phí trước bạ và cá nhân cho thuê tài sản. Sau khí áp dụng thí điểm sẽ tiếp tục triển khai áp dụng khai thuế, nộp thuế điện tử đối với tất cả các cá nhân khác bao gồm cả hộ kinh doanh. 

 

Từ năm 2014 trở về trước, việc xác định doanh thu khoán để tính thuế đối với HKD bao gồm cả doanh thu hóa đơn. Từ năm 2015 việc quản lý thuế đối với HKD chỉ áp dụng phương pháp khoán, theo đó, các trường hợp hộ kê khai trước đây thực hiện sổ sách kế toán sẽ đăng ký hoạt động theo mô hình DN. Sang năm 2016 đối với hộ khoán, doanh thu khoán được xác định không bao gồm doanh thu hóa đơn. 

 

Cụ thể, đối với HKD, nếu vừa có doanh thu bán hàng không xuất hóa đơn, vừa có doanh thu bán hàng xuất hóa đơn sẽ căn cứ vào mức thuế khoán và doanh thu thực tế phát sinh trên hóa đơn để tính thuế. Mức khoán thuế của HKD được xác định dựa trên doanh thu khoán ổn định cả năm của hộ. Để đảm bảo sự công bằng, minh bạch và sát đúng với tình hình thực tế, theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC, cơ quan thuế sẽ xây dựng mức doanh thu dự kiến của từng HKD cho năm 2016 trên cơ sở mức doanh thu khoán năm 2015; mức doanh thu do cá nhân tự kê khai của năm 2016; cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế; dự báo tình hình tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá. Sau đó mức dự kiến doanh thu sẽ được tham vấn Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn và niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường hoặc trụ sở cơ quan thuế hoặc ban quản lý chợ để lấy ý kiến nhân dân. Hoàn tất cả quá trình này mà được sự đồng thuận, cơ quan thuế sẽ thông báo chính thức doanh thu và mức thuế phải nộp của từng HKD. Như vậy, với sự tham gia của nhiều bên, HKD hoàn toàn có thể yên tâm về sự công bằng, minh bạch về mức đóng góp cho NSNN.

                                                                                                 

 

                                                             Văn Hồng Quý

                                                              (Cục thuế tỉnh)

 

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Một số sửa đổi, bổ sung mới về thuế tài nguyên

(HBĐT) - Nhằm tăng cường công tác quản lý thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến tài nguyên, khoáng sản, ngày 2/10/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2015 thay thế Thông tư số 105/2010/ TT-BTC ngày 23/7/2010. Theo đó, một số nội dung mới như sau:

Triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2013.

HBĐT) - Tính đến ngày 31/7/2013, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 896,4 tỷ đồng, đạt 53% dự toán Chính phủ giao cả năm, đạt 51% dự toán HĐND tỉnh thông qua, so với cùng kỳ năm 2012 tăng thu 20%.

Lời cảm ơn của lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 – 10/9/2011), Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã nhận được những tình cảm tốt đẹp, sự thăm hỏi, chúc mừng của nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu đó. Đây chính là nguồn động viên lớn lao đối với những người làm công tác Thuế.

Xác định người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

(HBĐT) - Hỏi: Được biết vừa qua, Bộ Tài chính có sửa đổi, bổ sung một số nội dung khi xác định đối tượng phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh. Đề nghị Cục Thuế hướng dẫn thêm về người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng.

Hỏi đáp về thuế TNDN và thuế TNCN

(HBĐT) - Hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi xin hỏi Cục thuế cho biết cụ thể một số nội dung liên quan đến thuế Thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân:

Hỏi - đáp về hóa đơn bán hàng

(HBĐT) - Hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi sử dụng hết hoá đơn mua của Cục thuế do Bộ Tài chính phát hành và đã ký hợp đồng đặt in hoá đơn nhưng các nhà in không thể giao hoá đơn đúng thời gian đã thoả thuận nên đến ngày 1/4/2011 chưa có hoá đơn để sử dụng. Vậy, chúng tôi có tiếp tục được mua hoá đơn của Cục thuế để sử dụng trong thời gian nhà in chưa giao hoá đơn theo hợp đồng hay không? Xin Cục thuế cho hướng dẫn.