(HBĐT) - Chiều ngày 6/11, đoàn công tác của Sở GTVT đã có buổi làm việc với UBND huyện Cao Phong kiểm tra tình hình thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông trên địa bàn.


 Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, trên địa bàn huyện có 6 xã đã đạt tiêu chí số 2 nông thôn mới là Dũng Phong, Thu Phong, Tân Phong, Nam Phong, Bắc Phong, Đông Phong; có 2 xã đạt 3 chỉ tiêu của tiêu chí số 2 là xã Tây Phong, Bình Thanh; 1 xã đạt 2 chỉ tiêu là Xuân Phong; 3 xã đạt 1 chỉ tiêu là Yên Thượng, Yên Lập, Thung Nai. Nguồn lực của huyện để thực hiện tiêu chí số 2 nông thôn mới năm 2018 là 44 tỷ đồng. Xã Tây Phong phấn đấu đạt tiêu chí số 2 và về đích NTM năm 2018.

Thực hiện phong trào Toàn dân tham gia làm GTNT, huyện Cao Phong thực hiện duy tu bảo dưỡng thường xuyên đường, cầu cống, phát quang tầm nhìn 2 bên đường, huy động nhân dân tận dụng vật liệu tại chỗ sửa chữa đường đi và triển khai thực hiện chiến dịch toàn dân tham gia làm GTNT. Kinh phí thực hiện chiến dịch đợt 1 ước đạt trên 1,2 tỷ đồng; đợt 2 ước đạt trên 1,3 tỷ đồng.

Trong cơn bão số 3 năm 2018 trên địa bàn huyện không có thiệt hại về người nhưng có sạt lở một số tuyến đường như: tuyến đường xóm Ong 2, xóm Nam Thái, xã Nam Phong; tuyến đường xóm Môn, xã Bắc Phong; tuyến đường xóm Rú 6 đi xóm Mừng, xã Xuân Phong; tuyến đường 444 Tây Phong đi Yên Thượng;... UBND huyện đã huy động các lực lượng dân quân, công an và nhân dân địa phương khắc phục các tuyến đường bị sạt lở như: tuyến đường kè sạt lở ta luy dương xóm Ong 2, xã Nam Phong: 80 m; tuyến đường xóm Môn, xã Bắc Phong; tuyến đường kè sạt lở xóm Rú 6 đi xóm Mừng, xã Xuân Phong: 30 m; tuyến đường kè sạt lở xóm Dài, xã Bắc Phong 30 m... Trong năm UBND huyện đã bố trí kinh phí để sửa chữa, bảo trì đường bộ tuyến đường trung tâm xã Đông Phong, với tổng mức đầu tư là 4,9 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách huyện.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Cao Phong đã nêu lên những khó khăn trong việc thực hiện tiêu chí số 2 như: công tác giải phóng mặt bằng để đạt cấp nền đường còn thiếu; Đề án cứng hóa đường GTNT đòi hỏi vốn lớn, ngân sách Nhà nước cấp còn hạn hẹp, sức dân có hạn...

UBND huyện Cao Phong đề nghị Sở Giao thông vận tải trình UBND tỉnh bố trí nguồn vốn sớm để triển khai tiếp tục đề án chương trình cứng hoá đường GTNT giai đoạn từ 2018 - 2020. Và bố trí nguồn vốn cho công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông do địa phương quản lý.

 

                                                                                    Đ.T

Các tin khác


Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Đóng góp một số nội dung thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề đại hội, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới đã thể hiện được ý chí lãnh đạo của Đảng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Tôi cơ bản nhất trí và xin tham gia một số nội dung sau:

Cần có giải pháp cụ thể khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo

(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chúng tôi cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo báo cáo, đặc biệt là nội dung các đột phá chiến lược và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phần này đã đưa ra định hướng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp (DN)…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục