(HBĐT) - Kế thừa những kết quả quan trọng đạt được là huyện nông thôn mới (NTM) và đạt tiêu chí đô thị loại IV, về đích trước Nghị quyết Tỉnh ủy 1 năm, Đảng bộ và Nhân dân huyện Lương Sơn tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Phấn đấu xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí cấp thị xã vào năm 2025, là đô thị công nghiệp, dịch vụ, đô thị sinh thái, thông minh, xanh, kết nối với các đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội - đồng chí Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn cho biết.


Hệ thống giao thông huyện Lương Sơn được đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH trên địa bàn.

Đảng bộ huyện có 33 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc Huyện ủy với trên 5.800 đảng viên. Nhiều sở, ngành chức năng đánh giá, huyện có đội ngũ cán bộ đứng đầu cấp ủy, chính quyền hiểu việc, nắm vững chuyên môn, do vậy quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm đạt được kết quả tích cực. Đảng bộ huyện đã cụ thể hóa NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII bằng các kế hoạch, chương trình hành động hướng tới mục tiêu xây dựng Lương Sơn trở thành thị xã vào năm 2025, với việc ban hành 13 chương trình hành động thực hiện, lấy trọng tâm là các khâu đột phá về quy hoạch, quản lý đất đai; đầu tư kết cấu hạ tầng; thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng; xây dựng đề án tạo nguồn lực phát triển thành thị xã đã được BTV Tỉnh ủy thông qua. BTV Huyện ủy xây dựng và triển khai các đề án: Xây dựng 7 xã lên phường; phát triển rừng cây gỗ lớn kết hợp với phát triển kinh tế rừng và quản lý đô thị; phát triển cây dược liệu gắn với cơ cấu nông nghiệp; ban hành và thực hiện các nghị quyết về thu ngân sách, giải phóng mặt bằng; quản lý trật tự đô thị; quản lý tài nguyên môi trường… Trên cơ sở đó chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể cho từng tháng, từng quý để tổ chức triển khai, lấy sản phẩm làm tiêu chí đánh giá, giao nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy Đảng quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức chính trị, trọng tâm là sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Huyện ủy tăng cường chỉ đạo siết chặt ý thức kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp có nhiều chuyển biến... Theo đó, các mặt công tác, nhiệm vụ trọng tâm có chuyển biến tích cực. Năm 2021, huyện hoàn thành 13/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra; trong đó, thu ngân sách Nhà nước đạt 120,8% dự toán tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng, hộ nghèo còn 2,82%...

Năm 2022, BTV Huyện ủy tăng cường chỉ đạo thực hiện NQĐH Đảng các cấp, trọng tâm là xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10 của BTV Tỉnh ủy về huy động nguồn lực xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, đến năm 2025 đạt tiêu chí cấp thị xã; triển khai công tác quy hoạch chung huyện Lương Sơn, lập quy hoạch các phân khu chức năng đô thị trên địa bàn; đồng thời thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Đến nay, các nhiệm vụ trọng tâm đạt được kết quả khả quan, thực hiện tốt chủ trương thích ứng an toàn với dịch bệnh và phát triển KT-XH, tỷ lệ tiêm phòng mũi 2 đạt 95,93%, mũi 3 đạt 74,8%. Thu ngân sách đạt 340 tỷ đồng, đạt 32,3% dự toán tỉnh giao. Toàn huyện thu hút được 199 dự án đầu tư, trong đó có 21 dự án FDI vốn đăng ký khoảng 308 nghìn USD, 175 dự án trong nước, tổng vốn đăng ký trên 23.000 tỷ đồng. Huyện tập trung chỉ đạo GPMB các dự án trọng điểm như đường thị trấn Lương Sơn kết nối với đường Hòa Lạc(Hà Nội); đường liên kết vùng qua huyện Lương Sơn, đường vào KCN và hạ tầng KCN Nhuận Trạch….

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ cho biết thêm: Huyện đang phối hợp thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị và tăng cường công tác quản lý xây dựng, trên cơ sở tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi, xây dựng huyện là đô thị công nghiệp, dịch vụ, đô thị sinh thái, thông minh, xanh, các dịch vụ nghỉ dưỡng sinh thái kết nối đồng bộ với quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch vùng động lực của tỉnh, kết nối với các đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc vùng Tây Bắc, xây dựng huyện là trung tâm hậu cần, dịch vụ và hạt nhân vùng động lực phát triển công nghiệp phía Đông Bắc của tỉnh.


Lê Chung


Các tin khác


Trách nhiệm vì mục tiêu tăng trưởng 9% năm 2022

(HBĐT) - Với sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, sự chuyển động của cả hệ thống chính trị, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,13%, nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ đạt kết quả khá. Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kịch bản tăng trưởng các quý còn lại của năm 2022, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, quyết liệt chỉ đạo giải ngân hấp thụ các nguồn vốn trong và ngoài ngân sách, tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 9% năm 2022.

Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 2 - Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng - giải pháp căn cơ

(HBĐT) - Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; mở rộng dân chủ, đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu… Đó là những giải pháp căn cơ giúp Kim Bôi xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển. Và để thực hiện nhóm giải pháp đó, Kim Bôi xác định: Tập trung cho công tác cán bộ là nhiệm vụ tiên quyết.

Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 1 - Đề cao vai trò cơ sở

(HBĐT) - Hệ thống chính trị vững mạnh thể hiện bằng hiệu quả các hoạt động tại địa phương. Thực tiễn ở huyện Kim Bôi cho thấy nơi nào quan tâm xây dựng hệ thống chính trị thì ở đó có sự phát triển.

Khó khăn trong phát triển đảng viên mới ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ huyện Kim Bôi là một trong những điểm sáng khi hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trước 2 tháng so với kế hoạch đề ra, với chất lượng đảng viên đảm bảo. Tuy nhiên, 5 tháng đầu năm nay, Đảng bộ huyện chỉ phát triển thêm 46 đảng viên, trong khi chỉ tiêu được giao là 150, tức là dù đã nửa năm nhưng số đảng viên kết nạp mới chỉ đạt 30,7%.

Huyện Cao Phong: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW: Quyết tâm, trách nhiệm, thực chất, chú trọng vai trò nêu gương

(HBĐT) - Hàng năm, ngay từ tháng 1, 100% cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), công chức, viên chức nghiêm túc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo (HT) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu HT Bác được cá nhân hóa, đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, vai trò, trách nhiệm của từng người, không rập khuôn, hình thức. Điều đáng ghi nhận trong quá trình Đảng bộ huyện Cao Phong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đó là vừa phát huy được vai trò nêu gương của CB, ĐV, vừa tạo sự hưởng ứng tích cực từ các tầng lớp nhân dân và người lao động. Vì thế, Đảng bộ huyện đã đưa việc HT Bác đi sâu vào cuộc sống.

Huyện Lạc Sơn: Tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ

(HBĐT) - Bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác cán bộ của huyện Lạc Sơn còn có một số hạn chế, bất cập như: Trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ cấp huyện chưa cao. Cán bộ lãnh đạo quản lý chưa mạnh về năng lực tổng hợp, tầm nhìn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Cán bộ cấp xã phần lớn từ cơ sở, không được đào tạo ngay từ đầu nên chất lượng, hiệu quả có phần hạn chế. Trong quản lý, giải quyết công việc còn ảnh hưởng của lối tư duy kinh nghiệm, văn hoá gia đình. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện uỷ cho rằng, đây là những rào cản trong lãnh đạo, quản lý, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH của địa phương và lòng tin của Nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục