(HBĐT) - Với những đóng góp đặc biệt xuất sắc, sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 3/5/1976, lực lượng dân quân du kích xã Lũng Vân (Tân Lạc) đã vinh dự được Quốc hội tuyên dương là "Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân”. Lũng Vân là xã đầu tiên của tỉnh nhận được vinh dự này.

Bộ CHQS tỉnh:
Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh (16/8/1947 – 16/8/2017)


(HBĐT) - Ngày 08/6, Bộ CHQS tỉnh tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh (16/8/1947 - 16/8/2017). Với chủ đề "70 ngày đêm quyết thắng” nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn LLVT tỉnh, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh.

Thi tìm hiểu truyền thống “Lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình - 70 năm một chặng đường vẻ vang”

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 15, ngày 28/2/2017 của UBND tỉnh về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Hòa Bình (16/8/1947 - 16/8/2017), Bộ CHQS tỉnh (cơ quan thường trực Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh) xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu truyền thống "LLVT tỉnh Hòa Bình - 70 năm một chặng đường vẻ vang”.