(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 16/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) về phổ biến, tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Báo Hòa Bình và UBKT Tỉnh ủy đã phối hợp xây dựng quy chế, kế hoạch tuyên truyền nhiệm vụ KTGS và kỷ luật Đảng năm 2021.

Đảng bộ huyện Kim Bôi: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Kim Bôi chú trọng nâng cao chất lượng công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Từ đó, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục hạn chế, tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước tỉnh: Chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát 

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh luôn chú trọng công tác tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thông tin sau kỳ họp thứ 07, khoá XVII Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy

(HBĐT) - Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số số 441-CV/UBKTTU, ngày 20/12/2021 về việc thông tin kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy.

Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH: Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) đã tập trung, chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) nhằm giúp các chi, đảng bộ bộ phận nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Hướng dẫn thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 hướng dẫn việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Báo Hoà Bình đăng tải nội dung hướng dẫn. 

Xã Hợp Phong: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ xã Hợp Phong (Cao Phong) chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - đồng chí Bùi Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Phong cho biết.

Huyện Mai Châu: Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

(HBĐT) - Năm 2021, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Mai Châu đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) theo Điều lệ Đảng; đối tượng KTGS được mở rộng, đi vào trọng tâm, trọng điểm, nhất là những vấn đề gây bức xúc dư luận, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, qua đó góp phần quan trọng nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV), thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Trao đổi nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy cơ sở không có cơ quan chuyên trách thì thành phần tham gia các đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy cơ sở được quy định như thế nào? Thành viên tham gia có bắt buộc là Ủy viên UBKT Đảng ủy cơ sở hay không?

Đảng bộ huyện Yên Thủy: Thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - "Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU), Thường trực Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật Đảng đạt và vượt chỉ tiêu theo chương trình năm 2021 đề ra. Các cuộc kiểm tra được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (ĐV), xử lý nghiêm minh, đúng quy định. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh" - đồng chí Nguyễn Văn Quỳnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Yên Thủy cho biết.

Xã Mông Hóa: Triển khai hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Văn Dung, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) cho biết: Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy đã tham mưu cho cấp ủy kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) bảo đảm tiến độ, chất lượng, qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Hỏi: Đảng viên Nguyễn Văn A. bị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy M. thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách ngày 5/10/2018. Đồng chí không đồng ý với hình thức kỷ luật đã khiếu nại lên các tổ chức Đảng có thẩm quyền, kết quả xem xét giải quyết khiếu nại đồng chí bị tăng hình thức kỷ luật lên cảnh cáo. Ngày 19/5/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy H. sau khi xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của đồng chí A. đã thay đổi hình thức kỷ luật cảnh cáo bằng hình thức khiển trách và đồng chí không khiếu nại nữa. Vậy, thời gian chấp hành quyết định kỷ luật Đảng của đồng chí Nguyễn Văn A. được tính như thế nào?

Huyện Lạc Sơn: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh, công tác KTGS của Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng.

Trao đổi nghiệp vụ nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Hỏi: Qua kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy A kết luận đồng chí Bùi Văn T., Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã B có khuyết điểm vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trước đây (nhiệm kỳ 2015 - 2020 là Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện A). Vậy, việc kiểm điểm đồng chí Bùi Văn T. nên thực hiện ở tổ chức Đảng (TCĐ) nào?

Huyện Đà Bắc: Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đà Bắc đã tham mưu cho cấp ủy triển khai toàn diện các kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) có chất lượng, đáp ứng yêu cầu. Qua đó góp phần nâng cao năng lực tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thông tin kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 11/11/2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 11. Tại kỳ họp, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Quy định số 37-QĐ/TW góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng

(HBĐT) - LTS: Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm (QĐ 37). Quy định này kế thừa, bổ sung, phát triển các quy định trước đây, do đó được kỳ vọng góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Đinh Văn Hùng, TUV, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy xung quanh nội dung này. Sau đây là nội dung:

Công tác giám sát thường xuyên ngăn chặn kịp thời sai phạm

(HBĐT) - Trong những năm qua, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng bộ tỉnh luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó thực hiện đúng phương châm "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”,"giám sát phải mở rộng”, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác giám sát thường xuyên là một biện pháp quan trọng, là hoạt động ban đầu giúp UBKT các cấp lựa chọn đối tượng, nội dung, phương pháp tiến hành công tác KTGS đối với các tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả.           

Xã Ngọc Lương: Đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Năm 2020, Đảng bộ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) là đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra giám sát (KTGS) của Đảng. Phát huy thành tích đó, công tác KTGS năm 2021 được Đảng bộ xã tập trung triển khai hiệu quả.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên A. gửi đơn tố cáo đảng viên Nguyễn Văn B. - Phó Bí thư TT Đảng ủy phường H. vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống đến UBKT Thành ủy P. Sau khi gặp người tố cáo thấy đơn có đủ điều kiện giải quyết theo quy định nên UBKT Thành ủy đã thành lập đoàn giải quyết tố cáo. Trong quá trình giải quyết, khi được trao đổi, phân tích những nội dung trong đơn, đảng viên A. đã tự nguyện rút đơn tố cáo (bằng văn bản). UBKT Thành ủy P. chấp nhận việc rút đơn tố cáo và kết thúc việc giải quyết. Tuy nhiên, sau một thời gian, đảng viên A. suy nghĩ lại và gửi đơn đề nghị BTV Thành ủy P. giải quyết tố cáo nội dung tố cáo trước đây (nội dung đơn tố cáo đã rút). Vậy, tổ chức Đảng phải xử lý trường hợp này như thế nào?

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng sức chiến đấu của Đảng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động trong công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật Đảng. Các cuộc KTGS được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo chương trình, kế hoạch đề ra, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả KTGS. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Thư cảm ơn

(HBĐT) - Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của BTV Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đội ngũ cán bộ, công chức, kiểm tra viên ngành Kiểm tra Đảng tỉnh đã phát huy truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy", nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Phát huy truyền thống vẻ vang, ngành Kiểm tra Đảng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

Ngô Văn Tuấn
Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
(HBĐT) - Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và kỷ luật Đảng có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là nhân tố đảm bảo để chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc, có hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Huyện Lạc Sơn duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Sơn đã chủ động tham mưu giúp BTV Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) theo kế hoạch.

Những phần thưởng cao quý của ngành Kiểm tra đảng tỉnh

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng tỉnh, trân trọng điểm lại những phần thưởng cao quý đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Ủy ban Kiểm tra (UBKT) và Cơ quan UBKT Tỉnh ủy: