(HBĐT) - Để siết chặt trật tự kỷ cương, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các biện pháp trong công tác phòng chống dịch (PCD) Covid-19, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy (tại Công văn số 122-CV/TU, ngày 19/8/2021 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về việc nghiêm túc thực hiện các giải pháp PCD Covid-19), ngày 20/8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 287-CV/UBKTTU chỉ đạo cấp ủy và UBKT các Đảng bộ trực thuộc, trong đó yêu cầu thực hiện nghiêm túc một số nội dung:

Thông tin kỳ họp thứ năm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 6/8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp thứ năm, UBKT Tỉnh ủy khoá XVII. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung: 

Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Lạc Thuỷ thi hành Quyết định khai trừ ra khỏi đảng đối với 1 đảng viên 

(HBĐT) - Ngày 6/8, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 8. Tại kỳ họp này, UBKT Huyện ủy Lạc Thủy đã xem xét, kết luận một số nội dung về những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, yêu cầu các tổ chức Đảng, đảng viên được giám sát sớm có biện pháp, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua giám sát trong thời gian tới. Trong đó, có nội dung về xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Bùi Anh Tuấn, đảng viên Chi bộ thôn Khoang, trực thuộc Đảng bộ xã Hưng Thi.

Ghi nhận ở Đảng bộ dẫn đầu công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát (KT, GS) tập trung vào những lĩnh vực, nội dung trọng tâm, trọng điểm của Đảng bộ và những vấn đề nổi cộm được cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và Nhân dân quan tâm; thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác KT, GS và luân chuyển lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp sang công tác ở các ngành để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra… Với cách làm đó, nhiều năm liền, Lạc Thủy luôn đứng tốp đầu về công tác KT, GS của Đảng trong toàn tỉnh.

Đảng bộ Công an tỉnh:
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng

(HBĐT) - Kiểm tra, giám sát (KT, GS) trong Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng. Với ý nghĩa đó, công tác KT, GS, kỷ luật trong Đảng bộ Công an tỉnh luôn được quan tâm, chú trọng và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng bộ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

Thông tin sau Kỳ họp Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 28/7, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành Kỳ họp thứ 04 khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận những nội dung sau:

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát đối với Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 30/7, Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và đoàn kiểm tra đã làm việc với BTV Huyện ủy Mai Châu thông báo kết luận kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KT, GS) và thi hành kỷ luật Đảng đối với BTV Huyện ủy, UBKT Huyện ủy.

Thành ủy Hòa Bình: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Xác định việc kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong Đảng có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, BTV Thành ủy Hòa Bình đã chủ động xây dựng, triển khai, lãnh đạo thực hiện hiệu quả chương trình KTGS hàng năm, toàn khóa, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xã Hòa Bình: Duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Nhiều năm nay, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Hòa Bình (TP Hòa Bình) đã chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), lãnh đạo tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Bàn phối hợp tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Chiều 13/7, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và Báo Hòa Bình đã họp bàn phối hợp tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng. Dự cuộc họp có các đồng chí: Đinh Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, các bộ phận liên quan của UBKT Tỉnh ủy và Báo Hòa Bình.

Triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm  2021

(HBĐT) - Sáng 9/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Huyện Đà Bắc: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đà Bắc sẽ tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) toàn khóa theo phương châm "Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm và giám sát thì phải mở rộng”, đảm bảo "Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ huyện.

Phối hợp làm tốt tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - LTS: Ngày 16/3/2021, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 20-KH/TU về tuyên truyền, phổ biến (TT, PB) công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kế hoạch nhằm tăng cường TT, PB về công tác KT, GS của Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, hành động, nâng cao nhận thức hơn nữa về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác KT, GS, thi hành kỷ luật của Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ xung quanh nội dung này.

Thông báo kỳ họp thứ 7 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Thủy

(HBĐT) - Ngày 28/6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thủy tổ chức kỳ họp thứ 7. Tại kỳ họp, UBKT Huyện ủy xem xét, kết luận một số nội dung sau: