Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 15/1, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị BCĐ lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Các đồng chí: Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; Hoàng Quang Minh, UVTT HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các ngành, đoàn thể, các thành viên BCĐ, các cơ quan thông tấn báo chí và các ban của HĐND tỉnh.

 

Hội nghị đã thông qua QĐ số 01/QĐ-TT HĐND ngày 10/1/1013 về việc thành lập BCĐ tỉnh gồm 12 thành viên, do đồng chí Đinh Duy Sơn,  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban; thông qua Quyết định phân công nhiệm vụ BCĐ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với những phần việc cụ thể: việc đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân; tổ chức chỉ đạo và thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân; báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân.

 

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bắt đầu từ ngày 2/1 đến hết ngày 31/3/2013. Từ ngày 2/1, công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, lấy ý kiến nhân dân trên Báo Nhân dân và trang thông tin điện tử http://duthaoonline.quochoi.vn. Ngày 18/1 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai Nghị quyết của Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trong thời gian từ 20/1-30/1, tổ chức một số hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Chậm nhất đến ngày 10/3, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, đoàn thể các huyện, thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức thành viên ủy ban MTTQ tỉnh được gửi đến BCĐ tỉnh để tổng hợp. Chậm nhất đến ngày 25/3, BCĐ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 báo cáo TT HĐND tỉnh để hoàn thiện gửi ý kiến đóng góp của nhân dân đến Chính phủ, ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề: tổ chức hội nghị triển khai việc lấy ý kiến nhân dân. Tuyên truyền về nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sâu rộng đến các tổ chức chính trị, xã hội, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Cách thức lấy ý kiến nhân dân  thế nào để tiết kiệm thời gian, vật chất nhưng vẫn đạt hiệu quả cao nhất.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, các thành viên trong BCĐ cần bám sát nhiệm vụ được giao để thực hiện hiệu quả. Nội dung đợt sinh hoạt chính trị này phải được triển khai sâu rộng đến toàn dân. Vì vậy, các thành viên BCĐ và các ngành hữu quan cần nêu bật mục đích, ý nghĩ của việc sửa đổi Hiếp pháp năm 1992 để từ đó thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến.

 

                                                                                    Thúy Hằng

 

 

 

Các tin khác


Quyết định tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên

(HBĐT) - Ngày 4/6, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn cung cấp thông tin cho báo chí, gửi Ngày 01/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 860-QĐ/TU tặng Huy hiệu Đảng cho 04 đảng viên, cụ thể:

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 31/5, Văn phòng Tỉnh ủy gửi công văn cung cấp thông tin cho báo chí thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Thực hiện Thông báo số 1340-TB/VPTU, ngày 18/1/2018 thông báo kết quả buổi làm việc của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy với các cơ quan báo chí trong tỉnh, ngày 28/5, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi các cơ quan thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 24/5, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài PT - TH tỉnh thông tin lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 23/5, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn về việc cung cấp thông tin cho báo chí, gửi các cơ quan thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Tiếp tục tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về việc cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 22/5, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi các cơ quan thông tin lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau: