(HBĐT) - Từ ngày 20/1 đến ngày 27/2, Công an Tỉnh đã tổ chức triển khai lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháo năm 1992. 100% đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, chi hội Luật gia Công an tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị triển khai đến cán bộ, chiến sĩ. Các ý kiến đóng góp tập trung vào toàn bộ nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trong đó đi sâu góp ý vào Chương IV về Bảo vệ Tổ quốc.

 

Qua thảo luận, 100% CBCS Công an tỉnh đều cho rằng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã bám sát và cụ thể hóa được các nội dung, yêu cầu, quan điểm và định hướng của Trung ương Đảng và Quốc hội về sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đó là, đã kế thừa được các nội dung Hiến pháp năm 1992 và các Hiến pháp trước đó còn phù hợp. Đồng thời, cụ thể hóa các nội dung và định hướng trong Cương lĩnh xây dựng đất nước và các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Các ý kiến đã thống nhất đề nghị xem xét bổ sung, sửa đổi một số nội dung sau như: đề nghị bổ sung “Lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp được xây dựng hùng hậu, rộng khắp, cùng với lực lượng Công an nhân dân chính quy” và bỏ cụm từ “Đấu tranh phòng chống tội phạm” (ở Điều 72) thành “Công an nhân dân Việt Nam cách mạng được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp được xây dựng hùng hậu, rộng khắp, cùng với lực lượng Công an nhân dân chính quy làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Vì các lực lượng: Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp là lực lượng hàng ngày, hàng giờ làm việc ở cơ sở nơi không có Công an nhân dân chính quy đảm nhiệm. Nếu không xây dựng lực lượng này thì lực lượng Công an nhân dân mất hoàn toàn lực lượng bảo vệ ở cơ sở.

Ở Điều 73 đề nghị thay cụm từ “Tổ quốc” vào cụm từ “Đất nước” để nhằm đảm bảo tính thống nhất về từ ngữ tại Chương IV.

 

                                                                                   Dương Liễu

 

Các tin khác


Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 11/5, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi các cơ quan thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa triển khai Kế hoạch số 146 - KH/TU về tổ chức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hòa Bình năm 2018.

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về việc cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 7/5, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi các cơ quan thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 3/5, Văn phòng Tỉnh ủy có Công văn số 3167 - CV/VPTU về việc cung cấp thông tin cho báo chí gửi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20, 21 của Hội nghị T.Ư 6, khóa XII

(HBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về việc cung cấp thông tin cho báo chí trong tỉnh, ngày 2/5, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài PT – TH tỉnh về thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Cung cấp thông tin cho báo chí về công tác kiểm tra kỷ luật đảng

(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 358 - CV/TU gửi các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về việc cung cấp thông tin cho báo chí về công tác kiểm tra kỷ luật đảng.