(HBĐT) - Từ ngày 20/1 đến ngày 27/2, Công an Tỉnh đã tổ chức triển khai lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháo năm 1992. 100% đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, chi hội Luật gia Công an tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị triển khai đến cán bộ, chiến sĩ. Các ý kiến đóng góp tập trung vào toàn bộ nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trong đó đi sâu góp ý vào Chương IV về Bảo vệ Tổ quốc.

 

Qua thảo luận, 100% CBCS Công an tỉnh đều cho rằng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã bám sát và cụ thể hóa được các nội dung, yêu cầu, quan điểm và định hướng của Trung ương Đảng và Quốc hội về sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đó là, đã kế thừa được các nội dung Hiến pháp năm 1992 và các Hiến pháp trước đó còn phù hợp. Đồng thời, cụ thể hóa các nội dung và định hướng trong Cương lĩnh xây dựng đất nước và các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Các ý kiến đã thống nhất đề nghị xem xét bổ sung, sửa đổi một số nội dung sau như: đề nghị bổ sung “Lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp được xây dựng hùng hậu, rộng khắp, cùng với lực lượng Công an nhân dân chính quy” và bỏ cụm từ “Đấu tranh phòng chống tội phạm” (ở Điều 72) thành “Công an nhân dân Việt Nam cách mạng được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp được xây dựng hùng hậu, rộng khắp, cùng với lực lượng Công an nhân dân chính quy làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Vì các lực lượng: Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp là lực lượng hàng ngày, hàng giờ làm việc ở cơ sở nơi không có Công an nhân dân chính quy đảm nhiệm. Nếu không xây dựng lực lượng này thì lực lượng Công an nhân dân mất hoàn toàn lực lượng bảo vệ ở cơ sở.

Ở Điều 73 đề nghị thay cụm từ “Tổ quốc” vào cụm từ “Đất nước” để nhằm đảm bảo tính thống nhất về từ ngữ tại Chương IV.

 

                                                                                   Dương Liễu

 

Các tin khác

Bà Bùi Thị Bình thường xuyên cập nhật thông tin thời sự trên báo chí.
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Các tổ chức phụ trách bầu cử làm việc theo chế độ nào? Có được vận động bầu cử cho người ứng cử không?

Hội thi "Tìm hiểu Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(HBĐT) - Hội LHPN huyện Yên Thủy vừa phối hợp với Hội LHPN và MTTQ xã Đoàn Kết (huyện Yên Thủy) tổ chức Hội thi "Tìm hiểu Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân” các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Những người tạm vắng khỏi nơi cư trú kể từ ngày niêm yết danh sách cử tri đến ngày bỏ phiếu thì ghi tên vào danh sách ở đâu để thực hiện quyền bầu cử?

 Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân trong công tác bầu cử

(HBĐT) - Với đặc thù là một xã đông dân cư, địa bàn rộng, đa dân tộc và trình độ dân trí không đồng đều, Tú Sơn ( Kim Bôi) được xem là một trong những địa bàn tương đối nhạy cảm về các vấn đề an ninh trật tự. Xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tú Sơn đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức nhân dân để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra thành công, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND được tiến hành như thế nào?