• Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
  • Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020
Hiến pháp
Quy định rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an nhân dân trong Hiến pháp
Cập nhật: Thứ sáu, 15/3/2013 | 6:03:54 Chiều

(HBĐT) - Từ ngày 20/1 đến ngày 27/2, Công an Tỉnh đã tổ chức triển khai lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháo năm 1992. 100% đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, chi hội Luật gia Công an tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị triển khai đến cán bộ, chiến sĩ. Các ý kiến đóng góp tập trung vào toàn bộ nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trong đó đi sâu góp ý vào Chương IV về Bảo vệ Tổ quốc.

 

Qua thảo luận, 100% CBCS Công an tỉnh đều cho rằng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã bám sát và cụ thể hóa được các nội dung, yêu cầu, quan điểm và định hướng của Trung ương Đảng và Quốc hội về sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đó là, đã kế thừa được các nội dung Hiến pháp năm 1992 và các Hiến pháp trước đó còn phù hợp. Đồng thời, cụ thể hóa các nội dung và định hướng trong Cương lĩnh xây dựng đất nước và các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Các ý kiến đã thống nhất đề nghị xem xét bổ sung, sửa đổi một số nội dung sau như: đề nghị bổ sung “Lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp được xây dựng hùng hậu, rộng khắp, cùng với lực lượng Công an nhân dân chính quy” và bỏ cụm từ “Đấu tranh phòng chống tội phạm” (ở Điều 72) thành “Công an nhân dân Việt Nam cách mạng được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp được xây dựng hùng hậu, rộng khắp, cùng với lực lượng Công an nhân dân chính quy làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Vì các lực lượng: Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp là lực lượng hàng ngày, hàng giờ làm việc ở cơ sở nơi không có Công an nhân dân chính quy đảm nhiệm. Nếu không xây dựng lực lượng này thì lực lượng Công an nhân dân mất hoàn toàn lực lượng bảo vệ ở cơ sở.

Ở Điều 73 đề nghị thay cụm từ “Tổ quốc” vào cụm từ “Đất nước” để nhằm đảm bảo tính thống nhất về từ ngữ tại Chương IV.

 

                                                                                   Dương Liễu

 

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 21 - 35 °C

Nhiệt độ: 21 - 35°C

Nhiệt độ: 23 - 35 °C
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0106806158
Built by ICT Group