Phòng VH-TT huyện Lạc Sơn xây dựng hệ thống panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu phục vụ công tác tuyên truyền Hiến pháp tại thị trấn Vụ Bản.

Phòng VH-TT huyện Lạc Sơn xây dựng hệ thống panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu phục vụ công tác tuyên truyền Hiến pháp tại thị trấn Vụ Bản.

(HBĐT) - Đồng chí Hoàng Tiến An, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lạc Sơn cho biết: Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, MTTQ, đoàn thể CT-XH trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt những quy định của Hiến pháp và pháp luật, thời gian qua, việc tuyên truyền Hiến pháp được huyện Lạc Sơn tiến hành thường xuyên, liên tục và được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên địa bàn. Quá trình triển khai, các cấp, ngành địa phương luôn bám sát tinh thần tuyên truyền và thực thi Hiến pháp đảm bảo kịp thời, đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm.

 

Ngay sau khi tiếp thu nội dung, yêu cầu từ hội nghị trực tuyến về tuyên tuyền và thi hành Hiến pháp do TT HĐND tỉnh tổ chức, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch “Về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp” trên địa bàn huyện. Ngày 28/2, TT HĐND, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp cho gần 150 đồng chí trong BTV Huyện ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, cơ quan của T.Ư và của tỉnh đóng trên địa bàn và cán bộ chủ chốt của 29 xã, thị trấn. Đồng thời, phân công các đồng chí trong BTV Huyện ủy phụ trách các vùng trong huyện trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền và thi hành Hiến pháp của cấp ủy, chính quyền cơ sở trên địa bàn được phân công. Dưới sự phân công của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 34 báo cáo viên cấp tỉnh,  huyện đã trở thành lực lượng chủ chốt trong công tác tuyên tuyền Hiến pháp tại các cơ quan, đơn vị ở trung tâm huyện và các xã, thị trấn. Nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất đến  ngày 27/3, 29 xã, thị trấn và Đảng bộ khối cơ quan Huyện ủy và UBND huyện đã hoàn thành công tác tuyên truyền tới CBCCVC và dân cư ở 378 xóm, bản, KDC.  

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được huyện Lạc Sơn hết sức chú trọng. Các xã, thị trấn đã trích một phần kinh phí in ấn tài liệu cho các xóm, bản, KDC phục vụ công tác tuyên truyền. Đài TT-TH huyện xây dựng chuyên mục tuyên truyền Hiến pháp với những nội dung cơ bản của Hiến pháp và các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của T.Ư, của tỉnh và huyện phát hàng ngày trên sóng từ 5h - 5h30’. Hệ thống đài FM và loa truyền tin công cộng ở các thôn, xóm, KDC cũng phát huy hiệu quả trong tuyên truyền thông qua giới thiệu những nội dung cơ bản của Hiến pháp trên tinh thần lựa chọn những nội dung cụ thể, thiết thực để tuyên truyền cho phù hợp. Với chức năng, nhiệm vụ được giao phòng VH-TT đã lắp đặt hệ thống panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu phục vụ công tác tuyên truyền tại thị trấn Vụ Bản, các thị tứ và trung tâm các xã. 

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, từ cuối tháng 2 đến nay, Thường trực HĐND và phòng Tư pháp huyện đã tiến hành kiểm tra, rà soát 82 văn bản quy phạm pháp luật của các xã, thị trấn. Kết quả, đã xác định 39 văn bản viện dẫn thiếu căn cứ pháp lý cần thiết để ra Nghị quyết hoặc viện dẫn không đúng với quy định, 44 văn bản có sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày, 21 văn bản có thiếu sót về nội dung... Qua đó đã kịp thời sửa đổi, bãi bỏ và ban hành mới các văn bản cho phù hợp với Hiến pháp.

Đi đôi với những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai tuyên truyền và thi hành Hiến pháp ở huyện Lạc Sơn cũng phát sinh một số khó khăn, bất cập đó là do nguồn thu hạn hẹp nên kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền Hiến pháp ở các xã vùng sâu, cao gặp nhiều khó khăn, rất cần hỗ trợ của cấp trên; tài liệu phục vụ tuyền truyền chưa đầy đủ, hoàn chỉnh, khiến đội ngũ báo cáo viên còn lúng túng khi phân tích, giải thích những nội dung mới, điểm mới  của Hiến pháp; do địa bàn đồi núi, dân cư sinh sống phân tán đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thông tin, tuyên truyền; đội ngũ báo cáo viên chưa được bồi dưỡng, tập huấn kịp thời... Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, chắc chắn huyện Lạc Sơn sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền và thực thi Hiến pháp theo tinh thần kịp thời, đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm để Hiến pháp sớm đi vào cuộc sống.  

 

                                                                         Đức Phượng

 

Các tin khác


Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Thực hiện việc cung cấp thông tin chí báo chí, ngày 12/4, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi các cơ quan thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 9/4, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài PT – TH tỉnh thông tin của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy như sau:

Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

(HBĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Thực hiện Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về thực hiện Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế phấn đấu đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình sớm đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020.

Xây dựng vùng động lực trở thành vùng phát triển năng động

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Hòa Bình về phát triển vùng động lực kinh tế (VĐLKT) tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức các sự kiện trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Để chủ động tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị lớn trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế, VH-XH của tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã triển khai Công văn số 336 - CV/TU về chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức các sự kiện năm 2018 trên địa bàn tỉnh.