Phòng VH-TT huyện Lạc Sơn xây dựng hệ thống panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu phục vụ công tác tuyên truyền Hiến pháp tại thị trấn Vụ Bản.

Phòng VH-TT huyện Lạc Sơn xây dựng hệ thống panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu phục vụ công tác tuyên truyền Hiến pháp tại thị trấn Vụ Bản.

(HBĐT) - Đồng chí Hoàng Tiến An, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lạc Sơn cho biết: Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, MTTQ, đoàn thể CT-XH trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt những quy định của Hiến pháp và pháp luật, thời gian qua, việc tuyên truyền Hiến pháp được huyện Lạc Sơn tiến hành thường xuyên, liên tục và được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên địa bàn. Quá trình triển khai, các cấp, ngành địa phương luôn bám sát tinh thần tuyên truyền và thực thi Hiến pháp đảm bảo kịp thời, đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm.

 

Ngay sau khi tiếp thu nội dung, yêu cầu từ hội nghị trực tuyến về tuyên tuyền và thi hành Hiến pháp do TT HĐND tỉnh tổ chức, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch “Về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp” trên địa bàn huyện. Ngày 28/2, TT HĐND, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp cho gần 150 đồng chí trong BTV Huyện ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, cơ quan của T.Ư và của tỉnh đóng trên địa bàn và cán bộ chủ chốt của 29 xã, thị trấn. Đồng thời, phân công các đồng chí trong BTV Huyện ủy phụ trách các vùng trong huyện trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền và thi hành Hiến pháp của cấp ủy, chính quyền cơ sở trên địa bàn được phân công. Dưới sự phân công của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 34 báo cáo viên cấp tỉnh,  huyện đã trở thành lực lượng chủ chốt trong công tác tuyên tuyền Hiến pháp tại các cơ quan, đơn vị ở trung tâm huyện và các xã, thị trấn. Nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất đến  ngày 27/3, 29 xã, thị trấn và Đảng bộ khối cơ quan Huyện ủy và UBND huyện đã hoàn thành công tác tuyên truyền tới CBCCVC và dân cư ở 378 xóm, bản, KDC.  

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được huyện Lạc Sơn hết sức chú trọng. Các xã, thị trấn đã trích một phần kinh phí in ấn tài liệu cho các xóm, bản, KDC phục vụ công tác tuyên truyền. Đài TT-TH huyện xây dựng chuyên mục tuyên truyền Hiến pháp với những nội dung cơ bản của Hiến pháp và các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của T.Ư, của tỉnh và huyện phát hàng ngày trên sóng từ 5h - 5h30’. Hệ thống đài FM và loa truyền tin công cộng ở các thôn, xóm, KDC cũng phát huy hiệu quả trong tuyên truyền thông qua giới thiệu những nội dung cơ bản của Hiến pháp trên tinh thần lựa chọn những nội dung cụ thể, thiết thực để tuyên truyền cho phù hợp. Với chức năng, nhiệm vụ được giao phòng VH-TT đã lắp đặt hệ thống panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu phục vụ công tác tuyên truyền tại thị trấn Vụ Bản, các thị tứ và trung tâm các xã. 

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, từ cuối tháng 2 đến nay, Thường trực HĐND và phòng Tư pháp huyện đã tiến hành kiểm tra, rà soát 82 văn bản quy phạm pháp luật của các xã, thị trấn. Kết quả, đã xác định 39 văn bản viện dẫn thiếu căn cứ pháp lý cần thiết để ra Nghị quyết hoặc viện dẫn không đúng với quy định, 44 văn bản có sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày, 21 văn bản có thiếu sót về nội dung... Qua đó đã kịp thời sửa đổi, bãi bỏ và ban hành mới các văn bản cho phù hợp với Hiến pháp.

Đi đôi với những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai tuyên truyền và thi hành Hiến pháp ở huyện Lạc Sơn cũng phát sinh một số khó khăn, bất cập đó là do nguồn thu hạn hẹp nên kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền Hiến pháp ở các xã vùng sâu, cao gặp nhiều khó khăn, rất cần hỗ trợ của cấp trên; tài liệu phục vụ tuyền truyền chưa đầy đủ, hoàn chỉnh, khiến đội ngũ báo cáo viên còn lúng túng khi phân tích, giải thích những nội dung mới, điểm mới  của Hiến pháp; do địa bàn đồi núi, dân cư sinh sống phân tán đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thông tin, tuyên truyền; đội ngũ báo cáo viên chưa được bồi dưỡng, tập huấn kịp thời... Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, chắc chắn huyện Lạc Sơn sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền và thực thi Hiến pháp theo tinh thần kịp thời, đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm để Hiến pháp sớm đi vào cuộc sống.  

 

                                                                         Đức Phượng

 

Các tin khác


Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 31/5, Văn phòng Tỉnh ủy gửi công văn cung cấp thông tin cho báo chí thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Thực hiện Thông báo số 1340-TB/VPTU, ngày 18/1/2018 thông báo kết quả buổi làm việc của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy với các cơ quan báo chí trong tỉnh, ngày 28/5, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi các cơ quan thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 24/5, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài PT - TH tỉnh thông tin lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 23/5, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn về việc cung cấp thông tin cho báo chí, gửi các cơ quan thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Tiếp tục tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về việc cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 22/5, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi các cơ quan thông tin lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 18/5, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành công văn cung cấp thông tin cho báo chí. Theo đó, Văn phòng Tỉnh ủy gửi các cơ quan thông tin lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau: