Cán bộ các xã, thị trấn tiếp nhận tài liệu tại phòng Nội vụ,  cơ quan thường trực ủy ban Bầu cử huyện Yên Thuỷ.

Cán bộ các xã, thị trấn tiếp nhận tài liệu tại phòng Nội vụ, cơ quan thường trực ủy ban Bầu cử huyện Yên Thuỷ.

(HBĐT) - Còn gần 3 tháng nữa mới đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhưng không khí chuẩn bị ở huyện Yên Thủy thật hối hả. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn đang tích cực cho công tác chuẩn bị nhằm hướng tới mục tiêu tổ chức thành công sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

 

Đồng chí Bùi Thị Thu, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: “Với nhận thức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước. Đây cũng là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ, sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để bầu ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân tại Quốc hội, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và bầu các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thời gian vừa qua, huyện Yên Thủy đã thực hiện đầy đủ, khẩn trương, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra, ngay từ những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2016, Huyện ủy và UBND huyện đã ban hành các Quyết định, Thông báo về thành lập BCĐ, ủy ban Bầu cử, các Ttểu ban giúp việc; phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ, ủy ban Bầu cử; cơ cấu thành phần, số lượng, đại biểu HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử tại huyện và các xã, thị trấn theo đúng tiến độ, hướng dẫn của ủy ban Bầu cử tỉnh. Tiếp nhận tài liệu tại ủy ban Bầu cử tỉnh và phân bổ cho các thành viên ủy ban Bầu cử huyện và các xã, thị trấn, xóm phố trên địa bàn.

 

Đến nay, ủy ban Bầu cử huyện đã công bố 8 đơn vị bầu cử HĐND huyện và 85 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn với dự kiến có 136 khu vực bỏ phiếu ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp. Bên cạnh đó, ủy ban Bầu cử đã hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát về dân số, cử tri, dấu và hòm phiếu; hướng dẫn các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp với UBND huyện và các xã, thị trấn thống nhất phương án tổ chức khu vực bỏ phiếu và các công tác phục vụ bầu cử. Qua đó xác định toàn huyện có trên 50.000 cử tri. 2 xã Lạc Hưng và Hữu Lợi bị thiếu 5 con dấu và 103/136 khu vực bỏ phiếu thiếu hòm phiếu do cũ hỏng đã được ủy ban Bầu cử cho đóng mới. Đặc biệt, huyện đã hoàn thành hiệp thương bước một để thỏa thuận về cơ cấu và số lượng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Qua đó với số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu 35 đại biểu, đã có 63 đại biểu ứng cử; số lượng đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu 347 đại biểu và đã có 612 đại biểu ứng cử, đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng theo dự kiến.

 

Bên cạnh đó, với chức năng, nhiệm vụ được giao, tiểu ban ANTTATXH đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ ANTT trên địa bàn huyện trước, trong và sau ngày bầu cử. Tiểu ban tuyên truyền triển khai đồng bộ các biện pháp như tăng cường thời lượng phát sóng trên đài TT-TH; sử dụng xe thông tin tuyên truyền lưu động đến các thôn xóm, khu phố; chỉ đạo đài phát thanh thôn, xóm, khu phố phát các bản tin giới thiệu về Luật Bầu cử và chỉ thị, kế hoạch, thông báo của Trung ương, của tỉnh và huyện về bầu cử. Ngoài ra, ủy ban Bầu cử huyện và các xã, thị trấn đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch cụ thể để giải quyết các khiếu nại - tố cáo phát sinh liên quan đến bầu cử trên địa bàn. Đến thời điểm này, ANTT trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định và giữ vững, chưa có trường hợp nào khiếu nại - tố cáo liên quan đến bầu cử.

 

Đồng chí Bùi Thị Thu, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết thêm: Cùng với những kết quả đã đạt được, để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, BCĐ và ủy ban Bầu cử huyện đề xuất các cấp có thẩm quyền sớm có hướng dẫn cụ thể về tổ chức bầu cử ở các đơn vị Trung ương đóng quân trên địa bàn huyện; cấp thêm các tài liệu hỏi-đáp về bầu cử Quốc hội và HĐND cho huyện và các xã, thi trấn; ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho đội ngũ cán bộ huyện và các xã, thị trấn; sớm cấp kinh phí, hướng dẫn chi cho công tác bầu cử ở cấp huyện và cấp xã.

 

 

                                                                 Đức Phượng

 

 

 

 

Các tin khác


Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

(HBĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Thực hiện Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về thực hiện Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế phấn đấu đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình sớm đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020.

Xây dựng vùng động lực trở thành vùng phát triển năng động

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Hòa Bình về phát triển vùng động lực kinh tế (VĐLKT) tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức các sự kiện trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Để chủ động tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị lớn trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế, VH-XH của tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã triển khai Công văn số 336 - CV/TU về chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức các sự kiện năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Nghiêm túc thực hiện quy định về quản lý, sử dụng xe công

(HBĐT) - Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản yêu cầu các ban cán sự Đảng, đảng đoàn, cấp ủy các đảng bộ trực thuộc, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện quy định sử dụng xe công theo quy định tại Quyết định số 32/ 2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Thông tư số 159/ 2015/TT-BTC, ngày 15/10/ 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ban hành Quy định về việc gửi nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của các cơ quan Đảng tỉnh

(HBĐT) - Thực hiện Thông báo số 1340-TB/VPTU, ngày 18/1/2018 thông báo kết quả buổi làm việc của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy với các cơ quan báo chí trong tỉnh, ngày 21/3, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi các cơ quan thông tin chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau: