Dự án đường Chi Lăng kéo dài đã được khởi động.

Dự án đường Chi Lăng kéo dài đã được khởi động.

(HBĐT) - Về Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPHB đến năm 2025, Sở GT-VT đã có ý kiến như sau: Về thực trạng đô thị, trong báo cáo thuyết minh Đồ án chưa nêu đầy đủ về hiện trạng hệ thống cảng đường sông khu vực TPHB (thiếu cảng Bến Ngọc).

 

Cần bổ sung một số nội dung

 

Báo cáo nêu, trên địa bàn thành phố có 2 bến xe gồm: bến xe trung tâm và bến xe Chăm Mát là chưa đủ. Vì ngoài 2 bến xe trên còn có bến xe Bình An bên bờ trái sông Đà đã được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2009. Về phân tích, lựa chọn phương án khả thi: trong phương án 1, phần nhược điểm cần bổ sung một số nội dung sau: Phá vỡ một số DA lớn về giao thông, thủy lợi tại khu vực trung tâm Quỳnh Lâm đã được phê duyệt và đang triển khai xây dựng theo quy hoạch được duyệt từ năm 2001 như: đường Chi Lăng kéo dài giai đoạn 1 (tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng); đường nối từ QL 6 đoạn tránh qua TPHB đến đường Chi Lăng kéo dài (tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng), DA đầu tư xây dựng vùng hạ lưu đập thủy điện HB (Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 900 tỷ đồng).

 

Về phương án lựa chọn, đề nghị giữa thuyết minh và bản vẽ của báo cáo phải thống nhất. Cụ thể, trong phần thuyết minh nên kiến nghị lựa chọn phương án 2 là phương án khả thi, phù hợp với tiến trình đô thị hóa và phát triển bền vững. Tuy nhiên, phần bản vẽ về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông vận tải đến năm 2025 lại của phương án 1.

 

Lãng phí NSNN

 

Đối với hệ thống giao thông chính, khu vực trung tâm Quỳnh Lâm: Hiện, trên khu vực trung tâm Quỳnh Lâm đang triển khai một số DA theo quy hoạch được duyệt năm 2001, cụ thể là: DA đường Chi Lăng kéo dài giai đoạn 1, được phê duyệt tại Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 23/1/2007 của UBND tỉnh. DA đang triển khai thi công xây lắp, tính đến ngày 1/11 đã giải ngân được 13,8 tỷ đồng (chi phí GPMB là 11 tỷ đồng, thanh toán khối lượng là 2,8 tỷ đồng); DA đường nối từ QL 6 mới với đường Chi Lăng giai đoạn 1 được phê duyệt tại Quyết định 1717/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của UBND tỉnh, hiện đã triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công, đến ngày 1/11/2010 đã giải ngân được 1 tỷ đồng (chi phí lập DA đầu tư). Theo Sở GT-VT, nếu có sự thay đổi quy hoạch về giao thông khu vực trung tâm Quỳnh Lâm, toàn bộ phần kinh phí giải ngân của 2 DA giao thông trên khoảng 15 tỷ đồng sẽ bị lãng phí. Sở cũng kiến nghị: Đối với hệ thống giao thông khu trung tâm Quỳnh Lâm đề nghị Đồ án điều chỉnh quy hoạch cập nhật và giữ nguyên Đồ án theo quy hoạch đã được duyệt năm 2001 để tiếp tục thực hiện, tránh kéo dài thời gian, lãng phí NSNN.

 

 

                                                                                  Lê Chung (Tổng hợp)

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục