(HBĐT) - Bản Đồ án quy hoạch TP Hòa Bình đến năm 2025 được các cơ quan chức năng trưng bày công khai tại trụ sở UBND TP Hòa Bình và Sở Xây dựng để mọi người dân tham khảo và đóng góp ý kiến. Đây là việc làm mang tính dân chủ và xây dựng tích cực. Tuy nhiên, công tác truyền thông chưa được chú ý đúng mức nên mới chỉ một số không nhiều các cơ quan và người dân quan tâm, đồng thời ý kiến phản hồi mới chỉ ở mức độ khiêm tốn.

 

Gần đây, trên Báo Hòa Bình có mục "Diễn đàn Quy hoạch TP Hoà Bình” thì dư luận mới thật sự quan tâm và tìm hiểu tới bản Quy hoạch này. Với ý thức của một công dân của TP, người viết xin nêu một vài ý kiến chủ quan của mình về Quy hoạch TP Hòa Bình như sau:

 

Là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá của cả tỉnh và có thể vươn tới của cả vùng Tây Bắc, thành phố Hoà Bình nên được quy hoạch xứng tầm với vai trò đó. Ngoài ý nghĩa mang tầm chiến lược và chuyên môn mà người viết không hiểu biết được nhiều và chỉ mong muốn có một quy hoạch cho thành phố đẹp, hiện đại, có thể phát triển trong tương lai nhưng vẫn mang bản sắc của nền văn hoá lớn (văn hoá Hòa Bình, văn hoá Mường).

 

Quy hoạch nên vừa khắc phục những nhược điểm, hạn chế của quy hoạch trước, nhưng vừa mang tính kế thừa và phát triển những nền móng đã có, vừa để không xáo trộn các dự án lớn, vừa tiết kiệm ngân sách đã đầu tư. Nên có một đầu mối thống nhất quản lý và thực hiện Quy hoạch của TP Hòa Bình (cả cũ và mới). Bởi lẽ, hiện tại đang xảy ra hiện tượng: một số dự án đã triển khai theo quy hoạch cũ (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) thì phải đình lại; còn quy hoạch mới (chưa được thông qua) bước đầu đã được triển khai... Điều này gây lãng phí vật chất và thời gian cho các chủ dự án và cả cho ngân sách Nhà nước.

 

Trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm một công dân của thành phố, người viết đề nghị: Các cơ quan chức năng sớm có ý kiến thống nhất và đẩy mạnh việc tuyên truyền công khai bằng nhiều hình thức để các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và đông đảo cán bộ, nhân dân có điều kiện phản biện, góp ý nhằm xây dựng, hoàn thiện một bản Quy hoạch thật hợp lý và xứng tầm với một thành phố thật đẹp, hiện đại mang  đậm bản sắc trong tương lai.

 

                                                                                   Thảo Hương

                                                                        (P. Phương Lâm –TPHB)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục