Nguyễn Phi Long 
Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

(HBĐT) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển (2/9/1962 - 2/9/2022), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự đồng hành của các ban, sở, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và sự ủng hộ, đón nhận của đông đảo bạn đọc; Báo Hòa Bình đã bám sát tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước; đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, các hành vi tiêu cực, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điểm sai trái, thù địch, tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa; thực sự là "ngọn cờ tư tưởng” sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là tiếng nói của nhân dân, là cầu nối giữa đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.

 


Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng chia sẻ với lãnh đạo Báo Hòa Bình về ấn phẩm Báo Hòa Bình trong chuyến công tác tại tỉnh đầu năm 2022.

Hòa nhịp với sự phát triển chung của báo chí cả nước, Báo Hòa Bình ngày một trưởng thành, lớn mạnh. Từ số báo đầu tiên phát hành ngày 2/9/1962, gồm 4 trang, in tipo trên giấy khổ 29 x 42 cm với 1.700 tờ, đến nay, báo in phát hành 6 kỳ/tuần, số lượng 6.300 tờ/kỳ, các chuyên mục như "Diễn đàn Chủ Nhật”, chuyên đề, vấn đề bạn đọc quan tâm… được duy trì, tạo những dấu ấn cho tờ báo, để nâng cao chất lượng các trang báo, số báo, Báo Hòa Bình đã tổ chức nhiều cuộc thi viết về: Khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; Ký - phóng sự "Hòa Bình - Dấu ấn đổi mới”, "Hòa Bình khát vọng phát triển”, "90 năm nền văn hóa Hòa Bình”, "Ảnh đẹp Hòa Bình”… Báo in được bạn đọc đánh giá là có sự tiến bộ về cả nội dung và hình thức. Cùng với đó, Báo điện tử đã có sự phát triển, tiến bộ nhanh chóng. Tháng 4/2017, Trang thông tin điện tử tổng hợp của Báo Hòa Bình được nâng cấp thành báo Hòa Bình điện tử. Từ đó đến nay, báo điện tử đã không ngừng phát triển, cập nhật kịp thời, chính xác thông tin trong tỉnh và tin tức nổi bật trong nước, quốc tế 24/24h. Báo điện tử đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức thể hiện hấp dẫn, hiện đại với các chuyên trang: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Mường, Truyền hình điện tử, Phát thanh Internet, đọc báo in trên báo điện tử; Megastory. Đến nay, Báo Hòa Bình điện tử đã có hơn 320 triệu lượt người truy cập từ 204 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài các ấn phẩm, Báo Hòa Bình có các trang trên mạng xã hội Facebook, Youtube… để lan tỏa sâu rộng các bài viết chọn lọc, chất lượng đến bạn đọc cũng như có sự tương tác nhanh chóng, kịp thời, tiếp thu ý kiến đóng góp của bạn đọc.


Nguyễn Phi Long
Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng Báo Hòa Bình nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022).

Báo Hòa Bình đã và đang hội nhập, bắt nhịp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại, từng bước hình thành một cơ quan báo chí đa phương tiện, đa nền tảng; tích hợp số, đảm bảo thông tin kịp thời, nội dung phong phú, hấp dẫn. Để hoàn thành mục tiêu đó, tôi đề nghị Báo Hòa Bình quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, Báo Hòa Bình phải bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, đưa nhanh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, định hướng lớn, các cơ chế, chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vào cuộc sống; tuyên truyền mạnh mẽ và sâu rộng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đặc biệt là các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá chiến lược của tỉnh đang triển khai để tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh và của từng địa phương, đơn vị.

Thứ hai, tập trung đổi mới và phát triển Báo Hòa Bình theo mô hình "Cơ quan báo chí - công nghệ”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong tổ chức, vận hành và quản lý hoạt động theo mô hình đa phương tiện, đa nền tảng, tăng tính tương tác... để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình "Tòa soạn hội tụ” và cơ quan truyền thông đa phương tiện; lấy báo in là nền tảng, báo điện tử là đột phá; xây dựng lộ trình phát triển các sản phẩm báo nói, báo hình nhằm khai thác tối đa thế mạnh của từng loại hình báo chí. Thường xuyên lắng nghe ý kiến góp ý, phê bình của bạn đọc và công chúng để ngày càng hoàn thiện mình, phấn đấu giữ vững truyền thống, uy tín và sự tin yêu của bạn đọc.

Thứ ba, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Báo Hòa Bình đến năm 2030 là cơ quan báo chí, truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa nền tảng, tích hợp số, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Xác định việc đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng toàn diện Báo Hòa Bình là yêu cầu tất yếu, nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa cấp bách, thường xuyên, liên tục, lâu dài, nhằm đưa Báo Hòa Bình tiếp tục phát triển.

Thứ tư, làm tốt công tác xây dựng Đảng; đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; phát huy dân chủ, xây dựng tinh thần đoàn kết, nhất trí trong đội ngũ cán bộ những người làm báo, xây dựng cơ quan vững mạnh. Báo tiếp tục đào tạo đội ngũ những thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên có trình độ, năng lực, đạo đức nghề nghiệp và phẩm chất chính trị; xây dựng đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài tỉnh, nhất là những cây viết "gạo cội”, các nhà báo, nhà văn, nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học có uy tín để hướng tới các bài viết mang tính chuyên sâu, gợi mở về các vấn đề lớn đối với sự phát triển của tỉnh. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

Thứ năm, mỗi cán bộ, phóng viên, người làm Báo Hòa Bình phải thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, rèn luyện ý thức tu dưỡng đạo đức cách mạng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong quá trình tác nghiệp báo chí, nắm bắt và làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, nâng cao trình độ về mọi mặt trên cơ sở tổng kết thực tiễn để có những tác phẩm sắc sảo, hấp dẫn, thuyết phục người đọc với tâm trong sáng, tấm lòng sắt son, vì sự nghiệp tuyên truyền của báo Đảng.

Thứ sáu, các ban, sở, ngành, địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác phối hợp với Báo Hòa Bình để kịp thời tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phối hợp, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Kết luận số 102-KL/TU, ngày 13/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng.

Đổi mới, phát triển toàn diện Báo Hòa Bình trong tình hình mới không chỉ phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị mà còn góp phần tuyên truyền, quảng bá, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về tỉnh Hòa Bình; thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển, nâng cao vị thế của tỉnh Hòa Bình đối với bạn bè trong nước và quốc tế.


Các tin khác


Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Công tác ứng phó với bão Noru đã thành công

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4 (bão Noru) nhận định: Các địa phương đã làm tốt công tác ứng phó với bão. Hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần cao, lực lượng Công an, Quân đội đã huy động toàn bộ nguồn lực chuẩn bị chống bão. Đây là cơn bão có diễn biến phức tạp nhưng không gây thiệt hại về người. Điều này cho thấy, công tác ứng phó đã thành công.

Thủ tướng: Không để người dân đói, rét, không có chỗ ở sau bão, lũ

Sáng 28/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến đánh giá tình hình, khắc phục thiệt hại và rút kinh nghiệm công tác ứng phó với bão số 4 (bão Noru).

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành họp với các địa phương về ảnh hưởng của bão số 4 sau khi đổ bộ

Sáng sớm 28/9, tại điểm cầu Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp tục có cuộc làm việc với các địa phương về diễn biến và ảnh hưởng của bão số 4.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về triển khai thi công công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

(HBĐT) - Chiều 27/9, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về triển khai thi công công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh và các sở, ngành liên quan. Phía EVN có các đồng chí: Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN; Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN; các thành viên và đơn vị liên trực thuộc EVN.

 

Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ VII, năm 2022

(HBĐT) - Sáng 27/9, tại Sân vận động Hoà Bình, UBND tỉnh long trọng tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ VII, năm 2022. Dự Lễ Khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Tiến Lực, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí Uỷ viên BTV, BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố và đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Dự Đại hội, đại diện Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ VH – TT&DL; đại diện các tỉnh bạn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản

Theo đặc phái viên TTXVN, trong thời gian ở Nhật Bản tham dự các hoạt động của Lễ Quốc tang cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, ngày 26/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục