Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thủy nâng cao chất lượng công tác điều tra dư luận xã hội

Thứ bảy, 18/11/2023 | 10:18:28 Sáng

Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khóa XI về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội (Kết luận số 100-KL/TW) trên địa bàn huyện Lạc Thủy, cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội (DLXH), xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị, nhất là của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền.


Cộng tác viên dư luận xã hội các xã trên địa bàn huyện Lạc Thủy trao đổi việc nắm bắt thông tin từ dư luận xã hội.

 Ban Thường vụ Huyện uỷ Lạc Thuỷ đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, cộng tác viên DLXH định kỳ hàng quý; tăng cường thông tin tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách, những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế đang được dư luận quan tâm đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Chủ động phối hợp với UBND huyện và các phòng, ban, ngành liên quan nắm bắt những vấn đề nổi cộm, phát sinh trên địa bàn để nhận định, đánh giá, dự báo và kịp thời tham mưu cấp ủy tháo gỡ, giải quyết, không để hình thành điểm nóng, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Từ năm 2014 đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổng hợp xây dựng 90 báo cáo tình hình DLXH, báo cáo nhanh, báo cáo chuyên đề về các vấn đề nổi cộm liên quan đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn như công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; an toàn giao thông; bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện chính sách xã hội; tình hình tôn giáo, dân tộc; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… để báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy nắm, đánh giá đúng hơn, sát thực hơn tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân để chỉ đạo các cấp, ngành chức năng giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, trong đó trên 70% ý kiến được phản ánh trong các báo cáo đến nay đã được giải quyết. 
Ngoài việc nắm bắt, tập hợp, phản ảnh DLXH hàng tuần, hàng tháng của đội ngũ cộng tác viên thì việc triển khai các cuộc điều tra thăm dò DLXH luôn được cấp ủy quan tâm, chỉ đạo sát sao. Trong 10 năm đã tổ chức được 7 cuộc điều tra nắm bắt DLXH bằng hình thức phát phiếu thăm dò với gần 7.500 phiếu. Qua đó đánh giá đúng những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; đề ra phương hướng lãnh đạo sát, hợp với tình hình thực tế và hiệu quả hơn. Một số Đảng bộ xã, thị trấn chủ động tổ chức thăm dò ý kiến nhân dân trước khi triển khai các dự án về phát triển KT-XH ở địa phương.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, việc nắm bắt DLXH trong nhân dân có lúc chưa kịp thời, nhất là việc tổng hợp, phản ánh những vấn đề nóng, bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các địa phương trong thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, có lúc, có nơi chưa được thường xuyên, kịp thời. Việc kiểm soát thông tin trên internet và các trang mạng xã hội gặp nhiều khó khăn; hạn chế trong xử lý các thông tin sai trái, thù địch, phản động đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, nhận thức, tâm trạng và DLXH, gây nhiễu loạn thông tin…

Đồng chí Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạc Thủy cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư trên địa bàn huyện. Nâng cao nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể về vị trí, vai trò của công tác DLXH trong lãnh đạo, chỉ đạo và là nội dung trong công tác định hướng tư tưởng của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể. Tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ công tác viên DLXH. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác DLXH. Kịp thời dự báo, nắm bắt tình hình DLXH, tham mưu, đề xuất giúp cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tạo sự đồng thuận của xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH trên địa bàn huyện.


Đinh Thắng