Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Thứ sáu, 23/2/2024 | 5:28:13 Chiều

Ngày 23/2, tại huyện Lạc Thuỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoà Bình tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 2 năm 2024.


Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế nổi bật, dự báo tình hình KT-XH năm 2024; được quán triệt kết luận của Bộ Chính trị về phát triển quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn mới và chỉ thị của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị: Các huyện uỷ, thành uỷ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tình hình trong nước và thế giới năm 2023, định hướng năm 2024, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Cổ vũ ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2024 - năm có ý nghĩa quyết định để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuyên truyền 20 nhóm chỉ tiêu, 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 4 đột phá chiến lược đã đề ra trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn theo chỉ thị của Ban Bí thư. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự...

Nguyễn Chung 
(Trung tâm VH,TT&TT huyện Lạc Thuỷ)