Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Hiệu quả bước đầu thực hiện Dự án 8 tại huyện Lạc Thuỷ

Thứ hai, 29/1/2024 | 11:16:36 Chiều

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gồm 10 dự án thành phần, trong đó, Hội LHPN Việt Nam chủ trì Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Dự án 8 được thực hiện tại 51 tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Hoà Bình.


Huyện Lạc Thủy đoạt giải nhì toàn đoàn cuộc thi "Sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023" do Hội LHPN tỉnh tổ chức.

Tại huyện Lạc Thuỷ, dự án triển khai tại 14 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 4 xã, thị trấn: Phú Thành, Hưng Thi, Thống Nhất và thị trấn Ba Hàng Đồi. Được giao là cơ quan chủ trì  thực hiện dự án, trong 2 năm (2022 - 2023), Hội LHPN huyện Lạc Thuỷ tập trung chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Năm 2022 - năm đầu tiên triển khai hoạt động dự án, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện thành lập Ban điều hành Dự án 8, nhóm zalo "Dự án 8” để thuận lợi trong cung cấp thông tin và điều hành hoạt động; tham mưu UBND huyện ban hành các kế hoạch, hướng dẫn triển khai dự án giai đoạn I; tổ chức hội nghị triển khai dự án, các hội nghị tập huấn về hướng dẫn cách thức thành lập, vận hành mô hình câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi”, mô hình "Địa chỉ tin cậy cộng đồng”; hướng dẫn vận hành quản lý "Tổ truyền thông cộng đồng”.

Năm 2023, Hội thành lập được 25 mô hình tại 14 thôn đặc biệt khó khăn. Trong đó có 14 tổ truyền thông cộng đồng với 140 thành viên, 6 địa chỉ tin cậy cộng đồng với 60 thành viên, 5 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi với 150 thành viên tại các trường TH&THCS, THCS trên địa bàn các xã, thị trấn vùng dự án. Tổ chức 5 lớp tập huấn, 4 cuộc đối thoại cấp xã, 4 cuộc cấp thôn, 2 chương trình phát động chiến dịch bình đẳng giới, 7 cuộc truyền thông dưới hình thức sân khấu hoá. 

Triển khai cuộc thi Sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lần thứ nhất, năm 2023 với chủ đề "Lắng nghe con nói”. Sau 1 tháng triển khai thực hiện, Ban tổ chức nhận được 212 bức tranh, 9 video clip của học sinh. Các tác phẩm dự thi bám sát chủ đề, nội dung, truyền tải thông điệp rõ ràng, mang đến những góc nhìn mới lạ, độc đáo, thể hiện ước mơ về gia đình hạnh phúc, không bạo lực, bình đẳng giới. Nhiều tác phẩm chất lượng, có tính ứng dụng cao. Thông qua cuộc thi nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và sự tham gia của trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái trong các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

Tại các xã, thị trấn trong vùng dự án thành lập Ban điều hành Dự án 8 cấp xã; tổ chức hội nghị triển khai các nội dung của dự án, tập huấn hướng dẫn cách thức thành lập, vận hành các mô hình đến đại diện các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp, cán bộ hội, hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn. Thông qua các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân.

Qua 2 năm thực hiện, các hoạt động của Dự án 8 đã bám sát yêu cầu định hướng nội dung của chương trình, vừa mang tính toàn diện, vừa cụ thể, thiết thực, phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. Các mô hình, hoạt động của dự án được người dân đón nhận, ủng hộ, được các cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Để tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu của Dự án 8 trong năm 2024, các cấp Hội LHPN huyện Lạc Thuỷ tập trung đẩy mạnh hoạt động truyền thông, vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; xây dựng các chương trình phát thanh phát trên hệ thống loa truyền thanh; tổ chức các chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, nhằm xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Nguyễn Chung
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Lạc Thuỷ)