Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Xã Tây Phong: Tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

Thứ hai, 5/4/2021 | 10:51:16 Sáng

(HBĐT) - Quán triệt các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh và huyện Cao Phong về việc chuẩn bị công tác bầu cử (CTBC), Ban chỉ đạo (BCĐ), Ủy ban Bầu cử (UBBC), UBMTTQ xã Tây Phong (Cao Phong) khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị cho CTBC đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại địa phương theo đúng trình tự, đảm bảo dân chủ, đúng luật.

 


Thành viên Ủy ban Bầu cử xã Tây Phong (Cao Phong) trao đổi tiến độ triển khai công tác bầu cử trên địa bàn.

UBBC xã đã thành lập tổ giúp việc BCĐ, các tiểu ban phục vụ CTBC, xây dựng kế hoạch triển khai CTBC ở địa phương; hoàn thành lập danh sách cử tri với tổng số 4.146 cử tri, trong đó, 3.978 cử tri bầu 4 cấp, 168 cử tri bầu 3 cấp.

Căn cứ quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng phân bổ đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBBC xã xây dựng, ấn định 7 đơn vị bầu cử, 10 khu vực bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu được bố trí tại các nhà văn hoá xóm, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, nằm ở trung tâm các đơn vị bầu cử. Số đại biểu HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu 22 đại biểu, giới thiệu 42 người ứng cử đúng cơ cấu, thành phần. Cụ thể: Khối công tác Đảng 2 đại biểu, công tác chính quyền 3 đại biểu, UBMTTQ 3 đại biểu, công an 1 đại biểu, tái cử 11 đại biểu và các thành phần khác 33 đại biểu. Trong đó, ứng cử viên là nữ chiếm 42,8%; ứng cử viên là dân tộc thiểu số chiếm 73,8%; ứng cử viên dưới 40 tuổi chiếm 50%; ứng cử viên ngoài Đảng chiếm 35,7%. UBBC và UBMTTQ xã xây dựng kế hoạch tổ chức cho các khu dân cư họp dân để lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tổ chức hiệp thương lần thứ ba; dự kiến niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri vào trung tuần tháng 4.

Đồng chí Bùi Văn Ngợi, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBBC xã cho biết: Ngay từ những ngày đầu triển khai CTBC, BCĐ, UBBC xã xác định tập trung đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, để mọi người dân nắm rõ, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng luật định. BCĐ, UBBC xã phân công các thành viên BCĐ, UBBC xã tăng cường xuống các thôn chỉ đạo, phối hợp cán bộ thôn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân về quyền, nghĩa vụ khi tham gia bầu cử.

Đến thời điểm hiện tại, tất cả các xóm đã tổ chức hội nghị học tập, tìm hiểu về Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND cho người dân. Ngoài việc tuyên truyền tại các buổi họp dân, UBBC xã đẩy mạnh tuyên truyền quy định pháp luật về bầu cử thông qua hệ thống loa truyền thanh (2 lần/ngày) ở tất cả các xóm, "cấp phát tài liệu, tờ rơi Hỏi - đáp tuyên truyền về Luật Bầu cử"; tuyên truyền trực quan bằng hệ thống pano, khẩu hiệu, áp phích tại các trục đường lớn, khu trung tâm và nhà văn hóa các xóm, góp phần tác động tích cực đến nhận thức của Nhân dân về ý nghĩa của cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hướng tới cuộc bầu cử diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân.


Đinh Thắng