Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong: Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới

Thứ hai, 4/10/2021 | 8:44:02 Sáng

(HBĐT) - Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên mới (ĐVM) được Đảng bộ huyện Cao Phong xác định là điểm nhấn quan trọng, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ) trên địa bàn. Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc quan tâm sâu sát và thực hiện nhiệm vụ này theo đúng tinh thần phát triển số lượng phải đi đôi với chất lượng ĐVM.Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Cao Phong rà soát danh sách quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu phát triển Đảng năm 2021.

Đảng bộ huyện có 27 chi, đảng bộ trực thuộc với hơn 3.700 đảng viên. Trong đó, có 10 đảng bộ xã, thị trấn; 2 đảng bộ lực lượng vũ trang; 6 chi, đảng bộ cơ quan hành chính; 5 chi bộ cơ quan sự nghiệp và 4 chi, đảng bộ doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm, Huyện ủy xây dựng kế hoạch phát triển ĐVM dựa trên việc đăng ký chỉ tiêu phát triển Đảng của các chi, đảng bộ trực thuộc. BTV Huyện ủy chỉ đạo việc đăng ký chỉ tiêu phải sát với tình hình thực tế, phù hợp với nguồn đối tượng để phát triển Đảng ở từng nơi, đặc biệt phải chú trọng chất lượng ĐVM chứ không chỉ chạy theo số lượng đơn thuần.

Theo đó, Đảng bộ huyện phấn đấu kết nạp 71 ĐVM trong năm 2021. TCĐ đăng ký chỉ tiêu kết nạp nhiều nhất là Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện và Đảng bộ Công an huyện đều với 6 chỉ tiêu. Để đưa ra chỉ tiêu trên, Huyện ủy đã rà soát kỹ số lượng nguồn quần chúng để giới thiệu xem xét kết nạp năm 2021 có 317 quần chúng, số đã có chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng là 186 người, số dự kiến cử đi học bồi dưỡng nhận thức về Đảng 69 người. Từ việc xác định được nguồn đối tượng cụ thể, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 69 ĐVM là những quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt, ý chí phấn đấu, rèn luyện và gương mẫu trong nhiều hoạt động. Với việc hoàn thành 97% chỉ tiêu phát triển của cả năm trong quý III, huyện dự kiến hết quý IV sẽ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra đảm bảo chất lượng, số lượng theo yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: "Để có được kết quả đó, trước hết có sự lãnh đạo sâu sát của BTV Huyện uỷ, nhận thức đúng đắn của người đứng đầu cấp uỷ các cấp đối với vai trò quan trọng của công tác phát triển Đảng. Việc lựa chọn số chỉ tiêu phát triển Đảng phù hợp nguồn đối tượng tại địa phương nên đảm bảo hoàn thành đạt và vượt kế hoạch hàng năm. Cấp uỷ các cấp từ huyện đến cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện tốt việc rà soát đối tượng kết nạp Đảng; quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, thực hiện nghiêm túc quy định, hướng dẫn, nghị quyết của T.Ư và của tỉnh về công tác xây dựng Đảng”.

Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng tại địa phương vẫn còn những khó khăn nhất định. Theo đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, nguồn đảng viên trẻ còn hạn chế do thanh niên chủ yếu đi làm xa; chưa có nhiều hoạt động sáng tạo để tạo sức hút đối với đoàn viên, hội viên, quần chúng để họ có thể xác định được động cơ, mục đích rõ ràng phấn đấu kết nạp Đảng. Việc kết nạp Đảng cho đối tượng là nông dân ở vùng nông thôn hay người lao động vẫn còn hạn chế.

Trong thời gian tới, huyện xác định duy trì, đảm bảo chỉ tiêu kết nạp ĐVM hằng năm. Theo đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân về vai trò quan trọng của TCĐ; phát triển Đảng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên là trọng tâm nhằm tạo sự đồng bộ, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao sức chiến đấu của TCĐ, đảng viên. Duy trì thường xuyên chế độ báo cáo về tình hình phát triển Đảng tại các chi, đảng bộ trực thuộc về BTV Huyện ủy để kịp thời có chỉ đạo, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, số lượng đảng viên.


Thanh Sơn