Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ, phòng, chống khủng bố huyện Cao Phong 

Thứ ba, 19/10/2021 | 4:20:54 Chiều

(HBĐT) - Ngày 19/10, Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập tỉnh tổ chức tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT), phòng, chống khủng bố (PCKB ) huyện Cao Phong và diễn tập bảo đảm tác chiến KVPT tỉnh cho Sở NN&PTNT năm 2021. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.


Chủ tịch UBND huyện Cao Phong khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong diễn tập. 

Cuộc diễn tập KVPT, PCKB huyện Cao Phong năm 2021 được tổ chức dưới đề mục: "Chuyển LLVT lên các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”; diễn tập bảo đảm tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh cho Sở NN&PTNT với đề mục "Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở NN&PTNT lãnh đạo, chỉ đạo chuyển lực lượng tự vệ vào các trạng thái SSCĐ, chuyển hoạt động của ngành NN&PTNT vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và bảo đảm NN&PTNT cho tác chiến phòng thủ” đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối với người, vũ khí trang bị kỹ thuật. Qua diễn tập khẳng định năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Sở, cấp ủy, chính quyền các cấp, năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng KVPT, khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và trình độ SSCĐ của bộ đội địa phương, DQTV, DBĐV trong thực hiện nhiệm vụ khi chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng...

Phát biểu bế mạc, rút kinh nghiệm, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập tỉnh nhấn mạnh: Cuộc diễn tập KVPT PCKB huyện Cao Phong và diễn tập bảo đảm tác chiến KVPT tỉnh cho Sở NN&PTNT với nhiều nội dung mới như: Hội nghị BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện triển khai các biện pháp chỉ đạo ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn, thực binh triển khai bệnh viện dã chiến bảo đảm cho thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19. Các tình huống giả định đặt ra được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện vận hành cơ chế theo tinh thần Nghị quyết số 28/NQ-TW Bộ Chính trị đã đề ra. Thông qua diễn tập đã củng cố, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ địa phương về QPTD, thế trận chiến tranh nhân dân, các yêu cầu về tác chiến phòng thủ và yêu cầu về xây dựng KVPT. Đây là dịp để bồi dưỡng cho cán bộ các cấp, ngành trong công việc cần phải làm, tạo khí thế chủ động để đối phó thắng lợi khi có tình huống phức tạp xảy ra và khi địa phương chuyển vào các trạng thái quốc phòng.

Tổng kết diễn tập, Giám đốc Sở NN&PTNT đã khen thưởng cho 23 cá nhân, Chủ tịch UBND huyện Cao Phong khen thưởng cho 14 tập thể và 50 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.


 Thu Trang