Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Thứ hai, 1/11/2021 | 9:06:34 Sáng

(HBĐT) - Trước những thách thức, khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, huyện Cao Phong đã, đang huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) nhằm đạt kết quả cao nhất trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.


Hội viên chi hội phụ nữ khu 5, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) xây dựng mô hình chăn nuôi bò cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Một trong những phong trào thi đua được huyện tập trung thúc đẩy là phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”. Phong trào thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân, các lực lượng xã hội. Đến nay, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt kế hoạch đề ra với mức độ hoàn thành đạt 15,77% tiêu chí/xã. Duy trì 4 xã đạt chuẩn NTM, gồm: Dũng Phong, Nam Phong, Tây Phong, Thu Phong. Huyện đang tổ chức, triển khai xây dựng xã Bắc Phong về đích NTM năm 2021.

Phong trào thi đua phát triển kinh tế vừa là động lực, vừa tạo đà phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương. Cùng với phong trào thi đua yêu nước, các cấp, ngành đã cụ thể hóa bằng các phong trào: "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, "Thi đua thâm canh tăng vụ”, "Thi đua chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi”, "Tái cơ cấu trồng trọt theo hướng phát triển các sản phẩm lợi thế”, "Thi đua quản lý và bảo vệ rừng”… Hiện nay, tổng diện tích cây trồng chính của huyện có xu hướng giảm, cây có múi còn 2.258,5 ha, mía 2.330 ha. Theo đồng chí Bùi Văn Dán, Trưởng phòng NN&PTNT huyện, diện tích cây có múi và mía giảm do Nhân dân chuyển đổi trồng các cây công nghiệp, rau màu thực phẩm mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Một số diện tích cây có múi bị sâu bệnh và hết chu kỳ khai thác. Toàn huyện có 1.147 ha cam sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, với 759 hộ tham gia. Bên cạnh lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định với tổng đàn trên 35.000 con gia súc, 253.400 con gia cầm. Các xã chú trọng tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học sau dịch tả lợn châu Phi. Các xã vùng hồ Bình Thanh, Thung Nai duy trì nuôi 590 lồng cá các loại.

Phong trào thi đua trên các lĩnh vực đời sống văn hóa, xã hội cũng lan tỏa rộng khắp. Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được Nhân dân đồng thuận, đạt hiệu quả cao, nhất là trong việc cưới, việc tang. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Phong trào thi đua "Dân vận khéo”, "Xây dựng chính quyền vững mạnh”, "Xây dựng các đoàn thể vững mạnh”, thi đua thực hiện quy chế dân chủ, đổi mới cơ chế điều hành, phong cách làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý Nhà nước, quản lý xã hội tiếp tục được phát động với nhiều nội dung, phương pháp hiệu quả, đáp ứng tình hình mới. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức hội các cấp tích cực triển khai các phong trào đặc thù riêng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thôn, làng, bản, tổ dân phố văn hóa, ngăn ngừa, giảm thiểu tai - tệ nạn xã hội, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Quách Văn Ngoan, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân có ý nghĩa quyết định thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH, giữ vững AN-QP. Để các phong trào TĐYN những tháng cuối năm đạt hiệu quả cao hơn, huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, trong khen thưởng, tuyên dương gương tốt, điển hình phải thường xuyên, đều khắp, đảm bảo công bằng, dân chủ trong bình xét, khen thưởng; tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào TĐYN. Gắn phong trào TĐYN với thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…


Bùi Minh