Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Hội thảo khoa học biên soạn cuốn sách “Huyện Cao Phong - 20 năm xây dựng và phát triển”

Thứ năm, 4/11/2021 | 4:46:32 Chiều

(HBĐT) - Ngày 4/11, Huyện ủy Cao Phong phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học biên soạn cuốn sách "Huyện Cao Phong - 20 năm xây dựng và phát triển”. Tham gia hội thảo, ngoài các chuyên gia thuộc các lĩnh vực khoa học lịch sử còn có các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.


Toàn cảnh hội thảo.

Đây là công trình khoa học nhằm tổng kết 20 năm xây dựng và phát triển của huyện Cao Phong. Việc biên soạn và phát hành cuốn sách nhằm khơi dậy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong huyện. Đồng thời, nhằm bổ sung nguồn tư liệu quý giá góp phần tuyên truyền, giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng huyện Cao Phong giàu mạnh, văn minh.

Cuốn sách "Huyện Cao Phong - 20 năm xây dựng và phát triển (15/3/2002 - 15/3/2022)” là ấn phẩm thiết thực, ý nghĩa chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Cao Phong. Về bố cục, nội dung được chia thành 5 phần: Khái quát về huyện Cao Phong giai đoạn 2002 – 2022. Những thành tựu sau 20 năm xây dựng và phát triển. Những thành tựu của các xã, thị trấn trong chặng đường 20 năm. Những bài học kinh nghiệm qua 20 năm xây dựng và phát triển. Phần kết luận.

Tại hội thảo, các chuyên gia và các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quý báu, góp phần biên soạn cuốn sách một cách trung thực, khách quan, nêu bật những diễn biến, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội quan trọng trong tiến trình lịch sử của huyện Cao Phong; đánh giá một cách chân thực, đúng thực tế những thành tựu, hạn chế và những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện qua 20 năm xây dựng và phát triển.

Dự kiến, cuốn sách sẽ được xuất bản trong tháng 12/2021 với số lượng 200 trang.     


P.V