Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Về việc chi trả hỗ trợ cho cán bộ, công chức xã Xuân Phong (cũ)

Thứ năm, 9/12/2021 | 5:55:03 Chiều

(HBĐT) - Đại biểu hỏi: Thực hiện Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14, xã Hợp Phong (Cao Phong) được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã: Xuân Phong, Đông Phong, Tân Phong. Sau khi sáp nhập, cán bộ, công chức (CB, CC) công tác tại xã Xuân Phong (cũ) không còn được hưởng chính sách đối với xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn (từ tháng 2/2020). Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, xã Hợp Phong thuộc khu vực III). CB, CC xã Hợp Phong đã được hưởng chế độ theo quy định từ tháng 6/2021. Như vậy, CB, CC thuộc xã Xuân Phong (cũ) không được thụ hưởng chính sách đối với xã đặc biệt khó khăn từ tháng 2/2020 đến hết tháng 5/2021 (tổng cộng 16 tháng). Vậy, CB, CC thuộc xã Xuân Phong (cũ) có được hưởng hưởng chế độ ưu đãi, hỗ trợ của 16 tháng nói trên không? Nếu được hưởng thì khi nào chi trả? 


Đồng chí Đặng Mai Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ.

Đồng chí Đặng Mai Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ trả lời: 
Ngày 20/1/2020, xã Hợp Phong (Cao Phong) được thành lập trên cơ sở xã Xuân Phong, Đông Phong và Tân Phong được xác định là xã khu vực III. Như vậy, tại thời điểm xã Hợp Phong được thành lập, xã Xuân Phong (cũ) vẫn tiếp tục được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ như thời điểm trước sáp nhập. Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 thì xã Hợp Phong mới thuộc khu vực III.

Về việc chi trả hỗ trợ 16 tháng, từ tháng 2/2020 đến tháng 5/2021, Sở Nội vụ đã thống nhất với Sở Tài chính, UBND huyện Cao Phong chi trả trong thời gian tới.

Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về việc chấp hành và quản lý địa giới hành chính

Đại biểu hỏi: Cử tri xóm Diều Nọi, xã Tân Minh (Đà Bắc) phản ánh, đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai vùng tiếp giáp với xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) tại khu vực suối Thường có tổng diện tích 179,6 ha, gồm đất ở, đất trồng cây hàng năm, đất ao, đất trồng rừng. Nguồn gốc đất được Nhà nước giao cho Lâm trường Tu Lý (sau đổi tên là Đội Lâm nghiệp Tu Lý - Công ty CP lâm nghiệp Hòa Bình) quản lý, sử dụng từ năm 1978, tại đây có 30 hộ dân xóm Diều Nọi canh tác, sử dụng ổn định đất từ năm 1980 đến nay. Tuy nhiên, theo Nghị định số 119-CP, ngày 16/9/1994 của Chính phủ (kèm theo bản đồ 364), toàn bộ diện tích trên không nằm trên bản đồ địa chính của tỉnh Hòa Bình mà lại nằm trên bản đồ xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). Hiện nay, một phần diện tích đất nêu trên đã được UBND huyện Thanh Sơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân xã Yên Sơn, dẫn đến tình trạng người dân khu vực này của tỉnh Hòa Bình sử dụng ổn định từ năm 1980 đến nay không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng chí Đặng Mai Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ trả lời:

Ngày 28/9/2020, UBND xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) và UBND xã Tân Minh (Đà Bắc) đã thống nhất việc đối chiếu bản đồ địa chính hành chính 2 xã có chiều dài giống nhau. Bản đồ địa chính của xã Yên Sơn không có việc điều chỉnh lại địa giới, dấu và chữ ký của ông Đinh Xuân Cải (nguyên Chủ tịch UBND xã Yên Sơn) như của xã Tân Minh. Do vậy, các điều kiện, hồ sơ pháp lý để đề nghị thỏa thuận điều chỉnh địa giới hành chính là chưa đủ cơ sở, căn cứ. Sở Nội vụ đề nghị UBND huyện Đà Bắc chỉ đạo UBND xã Tân Minh thực hiện quản lý dân cư trong khu vực theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về việc chấp hành và quản lý địa giới hành chính. Đồng thời, phối hợp UBND huyện Thanh Sơn đối chiếu bản đồ hành chính quản lý tại cấp huyện về việc tự vạch, vẽ điều chỉnh trên bản đồ 364 có dấu và chữ ký của ông Đinh Xuân Cải, nguyên Chủ tịch UBND xã Yên Sơn. Hiệp thương thống nhất giải quyết theo thẩm quyền.