Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Xã Hợp Phong: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Thứ sáu, 10/12/2021 | 9:35:19 Sáng

(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ xã Hợp Phong (Cao Phong) chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - đồng chí Bùi Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Phong cho biết.


Thường trực Đảng ủy xã Hợp Phong (Cao Phong) trao đổi việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2021.

Đảng bộ xã có 687 đảng viên, sinh hoạt tại 24 chi bộ trong đó có 16 chi bộ thôn, xóm, 6 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế, 1 chi bộ công an xã. Đảng bộ xã đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là các hướng dẫn về công tác KTGS tới TCĐ, CB, ĐV với 95% đồng chí tham gia. Lãnh đạo xây dựng, triển khai chương trình KTGS của cấp ủy hàng năm bảo đảm chất lượng, yêu cầu. Năm 2021, cấp ủy đã thực hiện kiểm tra 6 cuộc đối với các chi bộ xóm Cạn Hạ, Nhõi 3, Trang Giữa, Nhõi Trong, Chằng về thực hiện nhiệm vụ chính trị. UBKT Đảng ủy xã giám sát 4 cuộc, trong đó, giám sát cấp ủy viên đối với đồng chí Chủ tịch Hội Phụ nữ, Bí thư Đoàn xã về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giám sát chi bộ xóm Rú Giữa về thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng; kiểm tra chi bộ xóm Quyền… Qua KTGS cho thấy, các cấp ủy đã quan tâm tới công tác KTGS, kịp thời đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra nguyên nhân, tồn tại, hạn chế cần khắc phục để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, sửa chữa, khắc phục vi phạm của TCĐ, đảng viên, góp phần ngăn ngừa sai phạm. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được cấp ủy quan tâm, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của CB, ĐV, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Hệ thống chính trị từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém. Cấp ủy, chính quyền đã đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, phân công phân nhiệm cụ thể, rõ ràng, lấy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị để đánh giá năng lực CB, ĐV, công chức. Hầu hết CB, ĐV, nhất là người đứng đầu có tư tưởng vững vàng, chịu khó rèn luyện, tu dưỡng, có trách nhiệm, đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống, thực hiện tiết kiệm, phục vụ người dân. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, chính quyền, các tổ chức đoàn thể được cải thiện rõ rệt, các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, phong trào phát triển sản xuất, cải thiện đời sống Nhân dân ngày càng phát triển. Hội Phụ nữ xã xây dựng, duy trì mô hình "Hũ gạo tiết kiệm”, "Ống tre tiết kiệm” trị giá hàng chục triệu đồng giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất. Nhiều cán bộ Hội Cựu chiến binh tiên phong động viên gia đình phát triển sản xuất, hiến đất làm đường giao thông, công trình phúc lợi,giúp đỡ hội viên xóa đói, giảm nghèo… Nhiều vấn đề phát sinh được cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị giải quyết ổn thỏa, ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội… Thông qua đó, Đảng bộ xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu KT-XH năm 2021, đời sống Nhân dân có bước cải thiện, diện mạo nông thôn mới đổi thay.

P.V