Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 20 năm thành lập huyện Cao Phong

Thứ ba, 28/12/2021 | 10:02:09 Sáng

(HBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Cao Phong (15/3/2002 - 15/3/2022), UBND huyện đã phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng với chủ đề "Thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp trong công tác, lao động, sản xuất và học tập, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Cao Phong”. Thời gian từ tháng 11/2021 đến khi huyện tổ chức lễ kỷ niệm.

Đợt thi đua nhằm phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Thông qua thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển của huyện. Đồng thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể quần chúng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng. Đây là đợt thi đua có ý nghĩa thiết thực nhằm khơi dậy niềm tin tưởng, tự hào về sự lãnh đạo của Đảng đã tạo ra những thành tựu đổi mới cho mảnh đất Cao Phong.


T.T