Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong: Tạo thêm sức mạnh để phát triển bền vững

Thứ ba, 28/12/2021 | 10:07:57 Sáng

(HBĐT) - Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ huyện Cao Phong lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025. Vượt qua nhiều thách thức, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu. Kết quả đạt được tạo thêm sức mạnh để toàn huyện tiếp tục vững bước trong giai đoạn phát triển mới.


Lãnh đạo UBND huyện Cao Phong trao đổi với đại diện ban, ngành thống nhất các giải pháp quan trọng phát triển KT-XH năm 2022.

Theo đánh giá của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện: Đến cuối năm 2021, mục tiêu và hầu hết các chỉ tiêu phát triển KT-XH đều đạt và vượt so với nghị quyết (NQ) của BCH Đảng bộ huyện đề ra (một số chỉ tiêu chưa đánh giá). Trong 15/20 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết, nổi bật là kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội. Khắc phục khó khăn về nguồn lực, huyện đã tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, ưu tiên nguồn lực xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, toàn huyện có 23/31 trường đạt chuẩn (chiếm 74,19%, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh là 54,14%); kết quả phổ cập giáo dục ở các cấp học được duy trì tốt. Trong năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,58% (theo tiêu chí nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020); giải quyết việc làm cho 1.300 lao động (đạt chỉ tiêu nghị quyết). Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được triển khai sâu rộng, tỷ lệ gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đều vượt chỉ tiêu NQ đề ra…

Điều đáng ghi nhận trong 1 năm đặc biệt khó khăn như 2021 là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy. Với quyết tâm chính trị cao và nỗ lực đổi mới để hành động quyết liệt hơn, triển khai các nhóm giải pháp hiệu quả hơn, các cấp ủy Đảng đã phát huy tốt vai trò. Kết quả, đã lãnh đạo hoàn thành việc quán triệt, triển khai thực hiện NQĐH XIII của Đảng; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác chỉ đạo của chính quyền sâu sát, kịp thời; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức, đoàn thể được nâng cao…

Điểm nhấn trong bức tranh phát triển toàn diện của huyện năm 2021 là tiếp tục công tác xây dựng hệ thống chính trị. Phong trào thi đua "Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh" được các cấp triển khai sâu rộng, hiệu quả. Cùng với đó, Huyện uỷ chỉ đạo đẩy mạnh phong trào xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Qua đó, giúp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết trong Đảng và Nhân dân. Đây chính là vấn đề cốt lõi, góp phần quan trọng để toàn huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN trong năm 2021. 

Đồng chí Hà Văn Di, Bí thư Huyện ủy khẳng định: Cùng với những kết quả quan trọng về phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng luôn được tăng cường, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố vững mạnh. Trong nỗ lực chung, sự phối hợp giữa Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên ngày càng hiệu quả, giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp huyện thành công trong lộ trình phát triển những năm qua. Đồng thời, tạo thêm sức mạnh để toàn huyện tiếp tục phát triển với những giá trị bền vững, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới - như NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.


Khánh An