Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Xã Dũng Phong:  Thực hiện tốt công tác tư pháp - hộ tịch

Thứ sáu, 7/1/2022 | 8:56:06 Sáng

(HBĐT) - Những năm qua, việc thực hiện công tác tư pháp ở xã Dũng Phong (Cao Phong) có nhiều chuyển biến rõ nét. Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và giải quyết tốt các thủ tục hành chính liên quan đến tư pháp cho Nhân dân. Nội dungNgười dân đến giao dịch lĩnh vực tư pháp - hộ tịch tại UBND xã Dũng Phong (Cao Phong).

Hàng năm, UBND xã chỉ đạo công chức tư pháp - hộ tịch xây dựng kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, rà soát, kiểm tra văn bản, chứng thực, hộ tịch, hòa giải, kiểm soát thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính… Hiện, xã bố trí 2 công chức tư pháp - hộ tịch đủ năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, chất lượng công tác tư pháp - hộ tịch có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp.
UBND xã đẩy mạnh việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản nâng cao chất lượng, đạt hiệu quả cao. Các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND xã đảm bảo phù hợp về thẩm quyền, hình thức, nội dung, kỹ thuật soạn thảo, trình bày tuân thủ đúng theo quy định. Thực hiện kiểm tra, rà soát 100% văn bản được ban hành. Đảm bảo tất cả các văn bản đều có tính khả thi cao, phù hợp với luật và các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên.
Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực được quản lý theo phần mềm điện tử của Bộ Tư pháp, tạo thuận lợi cho Nhân dân khi có yêu cầu giải quyết. UBND xã niêm yết công khai các thủ tục, trình tự tại bộ phận "một cửa”. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các trường hợp đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch. Năm 2021, xã tiếp nhận 872 hồ sơ, trong đó: Đăng ký kết hôn 22 trường hợp, khai sinh 73 trường hợp, khai tử 20 trường hợp, chứng thực 738 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân 19 trường hợp.
Công tác tiếp công dân được lãnh đạo UBND xã, cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ̣, trách nhiệm, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp. Duy trì công tác tiếp công dân và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại. Năm 2021, xã phối hợp Phòng Tư pháp huyện và các đơn vị liên quan tổ chức 7 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 200 lượt người.
Hoạt động của tổ hòa giải ở các xóm ngày càng có hiệu quả. Xã duy trì 7 tổ hòa giải cơ sở với trên 40 hòa giải viên. Năm qua, xã hoà giải thành công 2 vụ việc ở xóm. Theo đánh giá, các hòa giải viên hầu hết đều nhiệt tình, 100% hòa giải viên được Nhân dân tín nhiệm. Nhằm giúp hòa giải viên nâng cao kiến thức, nắm được các quy định của pháp luật để hòa giải các vụ việc hiệu quả, hàng năm, xã chủ động lập danh sách, cử hòa giải viên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải do huyện tổ chức; phát cẩm nang công tác hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên. Thông qua công tác hòa giải ở cơ sở, nhiều văn bản luật đã đi vào đời sống, nhận thức về pháp luật của người dân ngày càng được cải thiện. 
Đồng chí Bùi Văn Liển, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tư pháp - hộ tịch tại cơ sở, ngoài việc tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho cán bộ tư pháp, ngành tư pháp cần tăng cường hơn nữa việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác này, qua đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu của Nhân dân trong hoạt động tư pháp - hộ tịch và dịch vụ công.

Đinh Thắng