Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW: Quyết tâm, trách nhiệm, thực chất, chú trọng vai trò nêu gương

Thứ ba, 26/4/2022 | 11:25:47 Sáng

(HBĐT) - Hàng năm, ngay từ tháng 1, 100% cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), công chức, viên chức nghiêm túc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo (HT) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu HT Bác được cá nhân hóa, đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, vai trò, trách nhiệm của từng người, không rập khuôn, hình thức. Điều đáng ghi nhận trong quá trình Đảng bộ huyện Cao Phong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đó là vừa phát huy được vai trò nêu gương của CB, ĐV, vừa tạo sự hưởng ứng tích cực từ các tầng lớp nhân dân và người lao động. Vì thế, Đảng bộ huyện đã đưa việc HT Bác đi sâu vào cuộc sống.


Lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Cao Phong (Cao Phong) triển khai đến đảng viên nội dung cần thực hiện để hoàn thành kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác Hồ năm 2022.

Tại Đảng bộ thị trấn Cao Phong, từ tháng 12/2021, Đảng ủy thị trấn đã ban hành công văn gửi các chi bộ cơ sở để hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch cá nhân HT tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Theo đó, đối với đảng viên, việc xây dựng cam kết HT Bác là căn cứ để chi bộ theo dõi, giám sát quá trình thực hiện; đồng thời là tiêu chí quan trọng để chi bộ nhận xét, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên vào dịp tổng kết công tác cuối năm. Còn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (không phải là đảng viên), việc xây dựng cam kết HT Bác cũng được khuyến khích, vì đây là giải pháp thiết thực giúp nâng cao hiệu quả công vụ, hướng tới xây dựng đội ngũ đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.  

Đồng chí Phạm Văn Hùng, Phó Bí thư TT Đảng ủy thị trấn Cao Phong cho biết: Đảng bộ thị trấn có 481 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ. Cũng như mọi năm, từ tháng 1/2022, 100% CB, ĐV đã xây dựng kế hoạch cá nhân HT tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022 cũng được hoàn thành với tinh thần trách nhiệm cao, nội dung cam kết phù hợp vị trí việc làm của từng cá nhân, có tính thực tiễn nên đảm bảo thực chất, hiệu quả. Đặc biệt, nhờ phát huy tốt vai trò nêu gương và tuyên truyền tích cực của các đồng chí bí thư chi bộ, quyết tâm HT Bác đã lan tỏa sâu rộng, thu hút sự hưởng ứng, tham gia của các đối tượng quần chúng, người lao động chứ không chỉ bó hẹp trong nội bộ Đảng.

"Chú trọng phát huy vai trò nêu gương của đảng viên cũng chính là giải pháp thiết thực để chi bộ trường THPT Thạch Yên triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị” - đồng chí Dương Đức Thắng, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định. Những năm gần đây, chi bộ luôn được đánh giá là điển hình tiên tiến trong HT tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ huyện Cao Phong. Hàng năm, chi bộ đều tổ chức cho toàn thể CB, ĐV xây dựng nội dung cam kết thực hiện HT Bác bám sát chuyên đề hàng năm, phù hợp với chuyên môn, chức trách, nhiệm vụ. Hàng tháng, trong cuộc họp chi bộ định kỳ đều có nội dung đánh giá việc HT Bác. Từ đó giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên, giúp đảng viên phát huy tốt vai trò nêu gương trong tập thể nhà trường. Sự nêu gương còn có tác dụng truyền động lực, thu hút sự tham gia của những người chưa đứng trong hàng ngũ của Đảng, giúp nhà trường nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu niên và học sinh, thắp sáng tinh thần HT Bác trong môi trường giáo dục THPT. 

Trên phạm vi toàn huyện, Đảng bộ huyện hiện có 27 chi, đảng bộ trực thuộc với trên 3.700 đảng viên. Đến ngày 20/1, có trên 3.000 đảng viên, gần 300 cán bộ, công chức không phải là đảng viên đã xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022. Đến nay, chuyên đề HT tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 đã được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ, hướng đến đông đảo người lao động và quần chúng nhân dân. Để có được kết quả này, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ngay từ những ngày đầu năm đã gửi công văn đôn đốc đến các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; kịp thời cung cấp tài liệu, hướng dẫn việc tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện và tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, các nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2022. Trước đó, BTV Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát nội dung Kết luận số 01-KL/TW để xây dựng kế hoạch cụ thể của cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với sự vào cuộc quyết liệt, đôn đốc sát sao và có trách nhiệm cao, Đảng bộ huyện Cao Phong tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, tạo nền tảng đạo đức quan trọng để tăng cường sức mạnh của Đảng bộ trong tình hình mới.

                                                                                           
Thu Trang