Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong: Chuyển biến từ công tác luân chuyển, điều động cán bộ

Thứ tư, 11/5/2022 | 9:49:25 Sáng

(HBĐT) - Những năm qua, Huyện uỷ Cao Phong đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt với những cách làm phù hợp nên công tác luân chuyển cán bộ đã phát huy hiệu quả tích cực. Đội ngũ cán bộ được luân chuyển từng bước trưởng thành, thông qua sự rèn luyện, thử thách ở từng vị trí, thể hiện được năng lực, sở trường, từ đó thúc đẩy phát triển KT-XH tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Thế Anh (ngoài cùng bên trái), Chủ tịch UBND thị trấn Cao Phong (Cao Phong)  xuống cơ sở nắm bắt tình hình.

Từ tháng 1/2019, Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Nguyễn Thế Anh được điều động giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Cao Phong. Với vốn kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm công tác ở Văn phòng HĐND&UBND huyện và là người khu 5 thị trấn, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo thị trấn tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác kiện toàn, ổn định các khu dân cư sau sáp nhập từ 10 khu còn 7 khu, hoạt động của các khu đi vào nền nếp theo hương ước, quy ước đề ra. Nhiệm vụ trọng tâm khác cũng được Chủ tịch UBND thị trấn Nguyễn Thế Anh ưu tiên chỉ đạo, đó là trên cơ sở kế hoạch phát triển KT-XH, thị trấn tập trung phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đồng bộ, khang trang, hiện đại để đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; đồng thời vận động Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Với vai trò người đứng đầu chính quyền, nhiều lần đồng chí trực tiếp xuống cơ sở đối thoại, vận động các hộ trong vấn đề tranh chấp đất đai, giải toả hành lang giao thông, hiến đất mở rộng đường khu dân cư…

Chủ tịch UBND thị trấn Cao Phong Nguyễn Thế Anh chia sẻ: Được điều động về thị trấn công tác là môi trường thuận lợi để tôi rèn luyện, áp dụng những kiến thức chuyên môn, kỹ năng trong giải quyết công việc vào thực tế. Bởi, thực tiễn tại địa phương đặt ra cho công tác của người quản lý rất nhiều nội dung cần rèn luyện. Trong thời gian tới, tôi tiếp tục cùng cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể giải quyết những khó khăn, vướng mắc, chung tay xây dựng thị trấn Cao Phong ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thực tế chứng minh, địa phương nào thực hiện điều động, luân chuyển gắn với quy hoạch, giao nhiệm vụ đúng người, đúng việc sẽ tạo được những thay đổi tích cực. Bởi cán bộ được luân chuyển, điều động sẽ phát huy khả năng sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ. Để công tác điều động, luân chuyển cán bộ đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã tiến hành rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ hiện có, lựa chọn cán bộ trong diện quy hoạch, xem xét về trình độ học vấn, năng lực của mỗi cán bộ và yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa phương để xác định nơi luân chuyển và bố trí công tác cho phù hợp.

Theo Ban Tổ chức Huyện uỷ Cao Phong, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện thực hiện luân chuyển 4 cán bộ từ huyện xuống xã. Đến nay có 3 đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ được điều động về huyện, trong đó 1 đồng chí đã nghỉ chế độ. Hiện còn 1 đồng chí đang giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị trấn Cao Phong. Vượt qua những khó khăn ban đầu, qua rèn luyện thực tiễn, hầu hết cán bộ luân chuyển đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phát huy năng lực, sở trường thực hiện tốt nhiệm vụ, đóng góp công sức, trí tuệ cho địa phương. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện đã kiện toàn các vị trí cán bộ nên chưa thực hiện luân chuyển mới mà chỉ thực hiện điều động ngang đồng chí Phó Bí thư TT Đảng uỷ xã Hợp Phong sang làm Bí thư Đảng uỷ xã Thung Nai.

Đồng chí Bùi Văn Thơ, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ cho biết: Qua luân chuyển, điều động, đa số cán bộ phát huy được năng lực, sở trường, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tiếp cận nhanh công việc mới, trách nhiệm, tâm huyết, được bồi dưỡng, thử thách, rèn luyện, am hiểu nhiều lĩnh vực, đóng góp công sức, trí tuệ cho các địa phương, nắm bắt tình hình cơ sở, cùng với tập thể cấp ủy địa phương cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả. 100% cán bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt mục đích luân chuyển. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt được cán bộ có đức, có tài, trẻ, cán bộ nữ vào các vị trí phù hợp. 


Đinh Thắng