Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Thị trấn Cao Phong chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Thứ sáu, 15/9/2023 | 10:16:54 Sáng

(HBĐT) - Đảng bộ thị trấn Cao Phong (Cao Phong) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết về xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, qua đó nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (ĐV) trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thị trấn Cao Phong (Cao Phong) trao đổi về tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát những tháng cuối năm 2023.

Đảng bộ thị trấn Cao Phong có 489 ĐV, sinh hoạt tại 14 chi bộ. ĐV sinh hoạt theo Quy định số 213 có 668 đồng chí. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy thị trấn đã tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình KTGS hàng năm để chủ động triển khai; chú trọng KTGS việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kiểm tra tổ chức Đảng (TCĐ). 

Đồng chí Phạm Văn Hùng, Phó Bí thư TT Đảng ủy thị trấn Cao Phong cho biết: UBKT Đảng ủy đã tham mưu cấp ủy chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch, triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác KTGS của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy năm 2023; thực hiện nhiệm vụ KTGS, tự KTGS, tổ chức giám sát một số nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. UBKT Đảng ủy chủ động đề xuất, xây dựng kế hoạch phân công các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành thực hiện KTGS trực tiếp các chi bộ cơ sở theo chương trình KTGS năm.

Đảng ủy đã chỉ đạo KTGS việc tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết cấp ủy cấp trên tại các cấp uỷ, chi bộ. Trong đó, KTGS công tác tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; việc đóng góp xây dựng nhà văn hóa khu dân cư tại chi bộ khu 1 và chi bộ khu 5. Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 2/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với chi bộ trường tiểu học và chi bộ trường THCS thị trấn. Bên cạnh đó, thực hiện kiểm tra theo chuyên đề thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với đồng chí Phó Bí thư chi bộ, Trưởng khu 2 và đồng chí Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Hương Cam; giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023, 2022 - 2027 khối đoàn thể và cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đối với Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, chi bộ Trường THCS thị trấn, chi bộ Công an; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ ĐV và nhiệm vụ chi bộ giao đối với Bí thư chi bộ khu 1 và Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn. Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện kiểm tra TCĐ có dấu hiệu vi phạm tại chi bộ khu 2 và chi bộ trạm y tế; giám sát việc thực hiện trách nhiệm của ĐV đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với TCĐ và Nhân dân nơi cư trú đối với chi bộ khu 2 và chi bộ khu 6; giám sát cấp ủy viên cùng cấp về việc thực hiện quy chế làm việc, chế độ công tác đối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị trấn…

Cấp ủy, UBKT đã chỉ đạo xem xét thi hành kỷ luật Đảng 1 ĐV thuộc chi bộ khu 2 vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình bằng hình thức khiển trách. ĐV phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong các hội nghị từ Đảng uỷ đến các chi bộ cơ sở để giúp đỡ các chi bộ kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những nhận thức chưa đúng đắn, khắc phục những hạn chế, nên đại đa số ĐV bảo đảm tính tiên phong, gương mẫu trước quần chúng nhân dân, không xảy ra mất ổn định về tư tưởng trong cán bộ, ĐV và Nhân dân.

Cùng với công tác KTGS, Đảng ủy triển khai toàn diện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; đổi mới chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cũng như các mặt công tác xây dựng Đảng, đào tạo,  bồi dưỡng cán bộ, sinh hoạt chi bộ, lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị có chuyển biến tích cực. Thị trấn đã huy động tốt các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đạt các tiêu chí đảm bảo phù hợp với cấp đô thị, xây dựng đô thị văn minh; tái cơ cấu ngành thương mại, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 68,2 triệu đồng/năm.

P.V