Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong: Kiểm tra, giám sát phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thứ hai, 20/11/2023 | 9:52:27 Sáng

(HBĐT) - Sau khi có kết luận thanh tra của các cơ quan chức năng huyện, năm 2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Thạch Yên đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên thuộc chi bộ xóm Chầm. Qua kiểm tra, UBKT Đảng ủy xã kết luận có vi phạm về đạo đức, lối sống, đề nghị Đảng ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên xã Dũng Phong (Cao Phong) thường xuyên bám cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát huy vai trò của cơ quan kiểm tra, giám sát trong phòng ngừa sai phạm

Ngoài xã Thạch Yên, trong năm 2023, UBKT Huyện ủy Cao Phong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng (THKLĐ) đối với chi bộ trường Phổ thông DTNT THCS&THPT huyện Cao Phong. Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót; yêu cầu chi bộ thường xuyên giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên để tự kiểm tra, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Sau kiểm tra, UBKT Huyện ủy tiến hành phúc tra việc triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu; những tồn tại, hạn chế, thiếu sót đã được khắc phục.

Trên toàn huyện, các xã, thị trấn đã quán triệt, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác KTGS, phòng ngừa, sửa chữa sai phạm ngay từ cơ sở. Nhờ đó không để xảy ra những sai phạm lớn, sai phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên phải xử lý kỷ luật bằng các hình thức cao hoặc phải xử lý trách nhiệm hình sự.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Huyện đã triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác KTGS và THKLĐ, nhất là việc thực hiện Quy định số 07-QĐ/TU, ngày 22/6/2021 của Tỉnh ủy về chế độ báo cáo, theo dõi, KTGS việc thực hiện các kết luận kiểm toán, thanh tra, KTGS. Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Quy định số 07, Huyện ủy đã xây dựng, ban hành quy định về chế độ báo cáo và theo dõi, KTGS việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, KTGS tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quy định.

Từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã ban hành 4 thông báo kết luận kiểm tra đối với 4 tổ chức đảng (TCĐ); 10 thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, cấp ủy viên đối với 10 đảng viên là cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lý. Kết luận qua các cuộc kiểm tra, BTV Huyện ủy đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để các TCĐ, đảng viên, cấp ủy viên được kiểm tra có giải pháp khắc phục. Cùng với đó, UBKT Huyện ủy ban hành 6 thông báo kết luận kiểm tra đối với 3 TCĐ cấp dưới về việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và THKLĐ.

Lấy phòng, chống sai phạm để củng cố tổ chức Đảng

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cao Phong, đó chính là quan điểm lãnh đạo xuyên suốt của Ban Chấp hành, BTV Huyện ủy trong thời gian qua. Từ đầu năm đến tháng 10/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy đã yêu cầu UBND huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 58 cá nhân, 10 tập thể liên quan đến thực thi nhiệm vụ được chỉ rõ trong các kết luận thanh tra có khuyết điểm, sai phạm.

Điển hình như việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tham mưu UBND tỉnh cấp 1.792 ha đất cho các doanh nghiệp chồng lấn vào đất ở, đất rừng phòng hộ, đất đã giao cho các hộ dân và đất của công ty lâm nghiệp; kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu để xảy ra sai sót, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên - môi trường; khắc phục, chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý tài chính, ngân sách tại các đơn vị; truy thu, thu hồi hàng trăm triệu đồng sử dụng sai mục đích theo kiến nghị của các kết luận thanh tra... Những kết quả trên đã góp phần xây dựng TCĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

 


Mạnh Hùng