Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,1%

Thứ năm, 28/10/2021 | 10:43:27 Sáng

(HBĐT) - 9 tháng năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đồng bộ của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Cao Phong, tình hình KT-XH của huyện tiếp tục có bước phát triển.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,1%. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 242,2 tỷ đồng (bằng 108,5% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 74,5% kế hoạch năm).

Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng lên. Huyện duy trì 4 xã đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (Nam Phong, Tây Phong, Dũng Phong, Thu Phong); phấn đấu xã Bắc Phong về đích nông thôn mới trong năm nay. Hoàn thành thực hiện điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cao Phong đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

                                                           PV