Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong: Huy động hơn 2.600 ngày công làm thuỷ lợi

Thứ ba, 30/11/2021 | 9:30:28 Sáng

(HBĐT) - Huyện Cao Phong vừa tổ chức phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi, giao thông, vệ sinh môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Đợt toàn dân ra quân làm thủy lợi đợt 2, năm 2021 nhằm nâng cao nhận thức và hình thành tập quán lâu dài, bền vững của người về công tác thủy lợi và ý thức, tinh thần trách nhiệm về tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi trước mỗi vụ sản xuất. Kết quả: Toàn huyện đã huy động được 2.655 ngày công lao động phát dọn bờ kênh, mái đập được 62.450m2, đào đắp nạo vét kênh mương 6.000 m3.

Theo UBND huyện Cao Phong, ngay sau khi hoàn thành chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt 2, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thủy lợi bằng cách thường xuyên kiểm tra vận hành của hệ thống công trình thủy lợi để có biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn nước, điều tiết hợp lý. Tăng cường kiểm tra mực nước ở các hồ chứa, đảm bảo phục vụ sản xuất. Đây là bước chuẩn bị cần thiết để sẵn sàng triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm - xuân năm 2022.

                                                                                                         
Đ.H